petokniha1

Vo štvrtok 18. februára sa v Záhorskom múzeu uskutočnilo slávnostné uvedenie a prezentácia publikácie etnomuzikológa a primáša ľudovej hudby Skaličan Petra Michaloviča. Monografia Ľudová nástrojová hudba na Záhorí – Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení sa podrobnejšie zaoberá ľudovou hudbou v záhorskom regióne s dôrazom na jej inštrumentálnu podobu.

Peter Michalovič krátko priblížil genézu jej vzniku a obsah jednotlivých kapitol. Podujatia sa zúčastnil aj autor grafickej predlohy Milan Mikula a tiež primátor Skalica Ľudovít Barát, ktorý knihe zaželal taký úspech, aký majú muzikanti pod autorovým vedením.