titulka-monografia-1

 

Mesto Holíč sa s knihou Holíč Príbeh nášho mesta, vydanou v roku 2014, zapojilo do súťaže Slovenská kronika 2016. Vyhlasovateľom súťaže a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Spoluorganizátormi sú Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum a Združenie miest a obcí Slovenska.

Do súťaže mohli byť prihlásené kroniky a monografie miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Súťažné práce hodnotila odborná porota.

Mesto Holíč si za publikáciu Holíč Príbeh nášho mesta autorov R. Iršu, R. Ragača, J. Lukačku, M. Vařeku, I. Fialovej, V. Chňupkovej prevzalo na slávnostnom vyhodnotení v Martine hlavnú cenu v kategórii Monografie mesta alebo mestskej časti popularizačná a textovo–obrazová alebo obrazovo–textová publikácia. Pridelenie hlavnej ceny je o to cennejšie, že monografia Holíča uspela v silnej konkurencii vyše 114 monografií.

V ocenenej publikácii sa kolektív autorov po prvý krát komplexnejšie zameral na dejiny mesta od čias najstarších nálezov až po rok 1945. Autorský kolektív zhromaždil a v knihe prezentoval množstvo doposiaľ neprebádaného materiálu.

Toto ocenenie je po 2. mieste v kategórii Propagačné materiály – mestá v 9. ročníku Najkrajšej knihy a propagačného materiálu o Slovensku za rok 2015 a 3. mieste v ankete Kniha Záhoria 2014 ďalším významných úspechom a ohodnotením mesta Holíč.

Zdroj: holic.sk, Mgr. Veronika Chňupková