IMG_3771

 

Smútiaca rodina srdečne ďakuje za odprevadenie zosnulého manžela, otca, starého otca Ľuboša Mikiča, za prejavy sústrasti, za povzbudivé slová a kvetinové dary.

Zo srdca ďakujeme celej blízkej i vzdialenej rodine, priateľom, kolegom, rodákom, rovesníkom a známym.

Ďakujeme predstaviteľom obcí a miest, členom Slovenského zväzu záhradkárov, členom Slovenského rádu rytierov destilátov, zástupcom Slovenskej živnostenskej komory a všetkým, ktorí prišli zosnulého odprevadiť na jeho poslednej ceste.

Smútiaca manželka, dcéra a synovia s rodinami

 

IMG_3823

 

Súvisiace články

 

Smutná správa pre Záhorie: Zomrel organizátor „Ochutnávky ovocných destilátov Radimov“

XXI. ročník Ochutnávky ovocných destilátov Radimov 2017