poetický večer Anton Hupka_11

 

Najmä milovníkom literatúry spríjemnila Mestská knižnica v Holíči sedemnásty februárový podvečer. Spolu s Klubom autorov a priateľov literatúry usporiadala v svojich priestoroch podujatie nazvané Poetický večer. Stretnutie s poéziou bolo venované tvorbe básnika a publicistu Antona Hupku. Pre zúčastnených bolo malým prekvapením, organizátori ho pripravili ako spoločnú oslavu autorovho nedávneho okrúhleho životného jubilea.

 

Program slávnostného podvečera popretkávali hudobné skladby v podaní Jozefa Kuruca a jeho priateľov a verše z tvorby Antona Hupku, ktoré zarecitovala Klára Madunická.

Svoj pohľad na tvorbu a osobnosť jubilanta priblížil jeho kolega, predseda Klubu autorov a priateľov literatúry Ján Rak.

Anton Hupka prežil časť svojho života vo Veľkom Krtíši, od roku 2010 žije a tvorí v Holíči. Po absolvovaní vysokoškolských štúdií sa venoval pedagogickému povolaniu, pracoval tiež ako redaktor a filmový dramaturg. Okrem iného je aj autorom niekoľkých odborno-metodických publikácií i štúdií, v ktorých riešil aktuálne problémy výučby literatúry. Od roku 2002 je členom Spolku slovenských spisovateľov. Neoddeliteľnou súčasťou jeho života je poézia, ktorú v jeho tvorbe predstavuje prírodná lyrika a osobná lyrika.

V prezentácii diela jubilujúceho autora priblížila Myriam Hupková svojho otca ako literáta, ale aj ako bývalého dlhoročného pedagóga. Ani po rokoch na zaslúženom odpočinku sa nevytratila jeho láska k učiteľskému poslaniu, s ktorou vždy rád zavíta medzi žiakov na holíčskych školách. Tým najmenším venoval aj časť svojej tvorby. Vydal tri knižky veršovaných príbehov, ktorými sa prihovoril detským čitateľom.

V súčasnosti pripravuje v poradí už trinástu básnickú zbierku, určenej dospelému čitateľovi, v ktorej sa zamýšľa najmä nad jeseňou života.

S neskrývanými dojmami oslávenec vyjadril svoju vďaku návštevníkom i organizátorom podujatia, ktoré ho, podľa vlastných slov, príjemne prekvapilo a potešilo zároveň. S rovnakými pocitmi prijal aj blahopriania, ktoré Antonovi Hupkovi prišli odovzdať primátor, jubilantovi kolegovia z Klubu autorov a priateľov literatúry i ostatní účastníci poetického večera.

 

Zdroj: holic.sk