NS_2017_pozvanka_mail

 

Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici sa v piatok, 10. marca 2017 o 17,00 hod. uskutoční vernisáž 57. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2017, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

 

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude i vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií. Pred vernisážou je pre účastníkov súťaže pripravený odborný rozborový seminár, ktorého lektormi budú členovia odbornej poroty Mgr. Rudolf Lendel , doc. MgA. Jozef Sedlák umeleckí fotografi a pedagógovia z Bratislavy a Blažej Vittek , výtvarný fotograf z Trnavy.

Výstavná kolekcia pozostávajúca zo 102 čiernobielych a farebných fotografií od 28 autorov bude sprístupnená verejnosti od 10. do 31. marca 2017 a otvorená v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,30 hod. , vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

 

Viera Juríčková, ZOS Senica

 
Náhlikova Senica 2016