Guitar Heroes Flyer

 

Senické kino Mladosť hľadá cesty ako spestriť svoju programovú ponuku, a preto sa v spolupráci s Tv Sen Senica rozhodli premietnuť v kine oprášené filmy. Oprášené filmy  si budete môcť pozrieť na veľkom plátne, vo štvrtok 6. apríla o 19:00 hod.

 

Oprášené filmy začala TV SEN Senica vysielať v roku 2010. Autorom nápadu a realizátorom projektu je Stanislav Prokeš st. Začínal ako filmový amatér, dlhé roky viedol filmový krúžok v Dome kultúry, kde sa stretávali filmári z vtedajšieho veľkého okresu Senica. Keď začalo TV SEN poskytovať služby prepis 8 a 16 mm filmov na nové formáty, zistili sme, že je medzi ľuďmi veľký potenciál a od toho bolo už len krok k oprášeným filmom, ktoré vysielame už 7. rok. Prvá séria oprášených fimov zachytávala historické premeny mesta Senica, predstavili sme zaujímavých ľudí, ktorí vedeli zmeny porovnať (poľovník, obchodník, fabrický inžinier, divadelník, záhradkár …) a v aktuálnej sérii predstavujeme filmových amatérov, ktorí tu zanechali svoju stopu prostredníctvom filmov a dokumentov. Dnešná digitálna technológia kina dokáže preniesť na veľké plátno aj tieto formáty. Autor projektu je sám zvedavý, ako budú oprášené filmy vyzerať na veľkom plátne. V prvej časti diváci uvidia filmy, ktoré už boli odvysielané, ale i bonusy, ktoré ešte nemali možnosť vidieť. Napríklad aj dokumentárny film “Premeny prútia”, ktorý spája minulosť so súčasnosťou, autorov Ivana Príkopu a Stanislava Prokeša ml. .Svojim obsahom sa vracia k historickým tradíciám.

Veríme, že oprášené filmy na veľkom plátne budú obohatením a novým zážitkom pre milovníkov pohyblivých obrázkov.

 

 

Oprášené filmy v kine