Fotografia - SDJ 2017 - LDO ZUŠ Cífer - 2

 

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Senici 12. apríla konfrontovali výsledky svojho tvorivého snaženia súbory detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja na súťažnej prehliadke Senická divadelná jar o postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Zlatá priadka Šaľa 2017. Súťaž každoročne organizačne pripravuje Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom za finančnej podpory Fondu na podporu umenia a Coop Jednota v Senici a nebolo tomu inak ani toho roku. Zúčastnili sa jej víťazi regionálnych prehliadok divadla hraného deťmi Trnavského kraja s predstaveniami: DDS Studnička ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica – Dievčatko zo šípového kra, DDS Bodka ZŠ Skalica Vajanského ul. – Malá princezná, DDS LDO ZUŠ Cífer – Maco Maťo na vajci, DDS Severka ZŠ J. A. Komenského Veľký Meder – Roztopašná veverička, DDS „Za šecki drobné GOS Galanta“ – Ukážeš mi prosím cestu?

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení – Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., teatrologička špecializujúca sa na bábkové divadlo a divadlo pre deti, Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., odborná pracovníčka pre detskú dramatickú tvorivosť a divadlo dospelých hrajúcich pre deti, pedagogička, lektorka, Mgr. Peter Janků, PhD., scénograf a divadelník, odporučila programovej komisii na postup do programu celoštátnej súťaže Zlatá priadka 2017 DDS LDO ZUŠ Cífer, ktorému udelila prvé miesto za inscenáciu Maco Maťo na vajci. Druhé miesto a odporúčanie na postup získal DDS „Za šecki drobné GOS Galanta“ – Ukážeš mi prosím cestu? Tretie miesto si odniesol DDS Bodka ZŠ Skalica Vajanského ul. za rozprávkovú hru Malá princezná.

Súčasťou prehliadky bola aj otvorená diskusia pedagogického vedenia detských divadelných súborov s odbornou porotou na rozborovom hodnotiacom seminári.

Viera Juríčková, ZOS Senica