Záhorské múzeum v Skalici pripravilo výstavu Skalica 1217 – 2017

  Výstava, ktorá sa bude konať v termíne od 25. augusta do 20. októbra 2017 v múzejných výstavných priestoroch, bude venovaná 800. výročiu od prvej písomnej zmienky o meste Skalici.   Výstava dokumentuje najdôležitejšie obdobia, významné medzníky, udalosti i osobnosti, ktoré určitým spôsobom ovplyvnili život v tomto meste. Panelová výstava doplnená o trojrozmerné zbierkové predmety je rozčlenená do viacerých tematických celkov … Čítať ďalej Záhorské múzeum v Skalici pripravilo výstavu Skalica 1217 – 2017