ETM_1

 

Malacky podporili myšlienku udržateľnej mestskej mobility a zapojili sa do národnej kampane Európsky týždeň mobility (ETM) 2017 s aktivitami zameranými na jej aktuálnu tému „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Národnú kampaň koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR.

 

ETM sa koná každý rok od 16. do 22. septembra a jeho súčasťou je Deň bez áut (22. september). Plánované aktivity by mali podporovať prechod od individuálneho motorizmu k udržateľným formám prepravy obyvateľov po meste (pešia chôdza, bicykel, verejná doprava, zdieľanie áut, bike sharing, car sharing, carpooling a pod.).

Pozrite sa, aký program v týždni mobility pre vás pripravilo mesto Malacky:

SOBOTA 16. 9.
•    PARKING DAY
•    heslo dňa: PREMEŇME PARKOVANIE NA PARK
•    synagóga, knižnica, kino: parkovacie miesta sa zmenia na oddychové zóny (čítanie pre deti, divadelné ukážky atď.)
•    Mierové námestie, 10.00 – 14.00 hod.: infobus s wifi

NEDEĽA 17. 9.
•    Synagóga, 9.00 hod.: cyklojazda Malackami (spoluorganizujú Slovenský cykloklub Záhorák a Malacky na kolo)

PONDELOK 18. 9.
•    MHD ZDARMA
•    Autobusová stanica, 15.00 hod.: slávnostné spustenie MHD
•    Turisticko-informačná kancelária: spustenie požičovne tandemových bicyklov

UTOROK 19. 9.

•    MHD ZDARMA
•    Zámocká ulica, 14.00 hod.: slávnostné otvorenie koridoru pre cyklistov

STREDA 20. 9.

•    MHD ZDARMA
•    Kaštieľ, 18.00 hod.: História, súčasnosť a budúcnosť cyklodopravy v Malackách (diskusia, premietanie filmu, prednáška)

ŠTVRTOK 21. 9.  

•    MHD ZDARMA
•    Inkubátor, 13.00 – 17.00 hod.: informačný stánok k mestskej hromadnej doprave
a Bratislavskej integrovanej doprave

PIATOK 22. 9.

•    MHD ZDARMA
•    MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ ÁUT
•    Mierové námestie, 7.00 – 17.00 hod.: mobilné dopravné ihrisko a aktivity pre deti (kreslenie, hry atď.)

Zdroj: malacky.sk