21728149_10214392505872303_9142101273073954286_n

 

SNM – Múzeum Slovenských národných rád a mesto Myjava vás pozývajú na spomienkové stretnutie pri príležitosti 169. výročia vzniku I. Slovenskej národnej rady. 

 

To sa uskutoční 19. 9. 2017 o 13.30 h. Prvá Slovenská národná rada začala písať svoju históriu 16. 9. 1848 vo Viedni ako symbol odporu slovenského národa proti maďarskej nadvláde a útlaku. Za jej vznikom stálo obrovské úsilie, práca a snaha jej zakladateľov J. M. Hurbana, Ľ. V. Štúra a M. M. Hodžu snažiacich sa aj týmto činom povzniesť ducha a národnú identitu Slovákov. Prvá Slovenská národná rada sa stala orgánom zastupujúcim záujmy a požiadavky slovenského ľudu, ale aj nádejou na zlepšenie ich sociálnych a národných pomerov.

 

Na území dnešného Slovenska začala prvá Slovenská národná rada svoju činnosť 19. 9. 1848 v Myjave. Práve Myjavu si vybrali vodcovia národného hnutia ako svoje centrum a základňu na ceste k národnej nezávislosti počas prvej a druhej dobrovoľníckej výpravy. K ich výberu lokality zaiste prispelo aj pôsobenie výbornej pani Kolényovej, vdove po evanjelickom farárovi a národnom buditeľovi Samuelovi Kolénym. Bola to práve pani Anna Kolényová, ktorá zapožičala svoj dom do služieb národa a potrieb prvej Slovenskej národnej rady. V tomto dome sa uskutočňovali porady a dohody smerujúce slovenský národ k jeho nezávislosti v dňoch 19. 9. až 28. 9. 1848. V súčasnosti je dom pani Kolényovej národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou Múzea Slovenských národných rád v Myjave. V jeho priestoroch sa nachádza expozícia nazvaná Jar národov osvetľujúca dejinné udalosti meruôsmych rokov. Deň 19. 9. je preto veľkým míľnikom v národných dejinách Slovákov. Pozývame vás, príďte si aj vy uctiť v tento pamätný deň pamiatku boja za nezávislosť slovenského národa.

 

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 169. výročia vzniku I. Slovenskej národnej rady

Sloboda Slovanom

 

Zdroj: myjava.sk