2486422331Still0920_00000

 

Myjavské kopanice – Predstavitelia kultúrnych a cirkevných inštitúcií a zástupcovia samospráv si dnes spomienkovým stretnutím v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu Slovenských národných rád v Myjave pripomenuli 169. výročie historicky prvého zasadnutia I. Slovenskej národnej rady (SNR).

 

Prvá Slovenská národná rada sa konštituovala 16. septembra 1848 na 200-člennom zhromaždení vo Viedni. Prvý raz zasadala v Myjave 19. septembra 1848 v dome Anny Kolényiovej. Jej prvým predsedom sa stal Jozef Miloslav Hurban, ďalšími členmi vedenia boli Ľudovít Štúr a Michal Miloslav Hodža. Tento vrcholný politický orgán so sídlom v Myjave stál v rokoch 1848 – 1849 na čele ozbrojených dobrovoľníckych výprav za národnopolitické požiadavky obsiahnuté v programovom dokumente Žiadosti slovenského národa, ktorý požadoval autonómiu Slovenska v rámci rakúsko-uhorskej monarchie.