22366408_1695350400506950_2014571248453727860_n

 

S hlbokým žiaľom oznamujem všetkým folkloristom a hudobníkom, že nás opustila naša milovaná “teta Jucka”, ktorá pomáhala Leváranku, mne vo folklóre, ktorá ma povzbudzovala pri práci s deťmi a ukázala mi cestu, ako robiť čistý, autentický záhorácky folklór. Naučila ma tancovať tance Záhoria a odovzdala mi “štafetu” v pokračovaní jej práce – bývalej vedúcej DFS Sekulánek.

 

Bola vynikajúca akordeonistka, ktorá počas štúdia na Konzervatóriu v Bratislave vyhrávala všetky súťaže, dokonca získala 2.miesto v medzinárodnej súťaži v hre na akordeón v Španielsku a skončila ako najlepšia absolventka konzervatória v Bratislave vo svojom ročníku. DFS Sekulánek viedla po náhlej smrti svojej mamičky a získala veľa ocenení pre súbor a tiež pre seba! Vďaka nej sa Sekulánek zúčastnil veľkého festivalu v Turecku, na Východnej a na mnohých folklórnych súťažiach získal tie najlepšie umiestnenia! Svoj život obetovala deťom, hudbe a folklóru, preto nemala čas na vlastný život a zomrela bez rodiny a sama. Nikdy nezabudnem na tohto vzácneho človeka, pani Juliannu Kučerkovú! Rozlúčme sa s ňou ako správni folkloristi túto sobotu 14.10. o 10:30hod. na cintoríne v Sekuliach! Česť jej pamiatke!

 

Zdroj: facebook