f74023f

 

V Dome kultúry je od 16. novembra sprístupnená 21. členská výstava fotoklubu Retina pri 75. výročí jeho založenia.  Fotoklub Retina patrí k najstarším fotografickým zoskupeniam na Slovensku a po celý čas svojej existencie výborne  reprezentuje mesto Senica doma i v zahraničí. Pri tejto príležitosti udelilo Národné osvetové centrum fotoklubu  Retina Poctu NOC.

 

„Úctyhodný vek Retiny svedčí o vytrvalosti autorov, ich vzájomnej spolupráci, tolerantnosti pri hľadaní najadekvátnejšieho fotografického zobrazenia. Je to úloha veľmi náročná, lebo priamo pred očami sa nám svet mení a vyžaduje si to neustálu pohotovosť,“ uviedol na vernisáži kurátor výstavy, riaditeľ Záhorskej galérie J. Mudrocha Štefan Zajíček. I táto výstava ukazuje mnohotvárnosť  pohľadu senických fotografov na skutočnosti dnešného sveta. Svoje fotografické práce predložilo na aktuálnu výstavu 12 autorov. Zo 150 fotografií vybrali kurátor výstavy a predseda a  mecén fotoklubu Retina Jozef Kalka na výstavu 108 fotografií. Kolekcia je z tvorby už známych a dlhoročných fotografov, ku ktorým sa pridali i mladší začínajúci fotografi. Dlhoročným členom a najstarším je Drahotín Šulla (85 rokov), Ľubomír Jarábek (65), Jozef Kalka (60), Marián Holenka,  Ľubomír Tükör, Rastislav Oslej, Jaroslav Zloch, Filip Kalka a k novým tváram Retiny patria Lucia Kuklišová, Boris Konečný, Hana Šefčíková a Filip Kalka ml. (12). Na výstave dominuje  krajinárska fotografia, nasleduje krajina s figúrou, figurálna kompozícia, portrét, športové reportážne  motívy, abstraktné  skladby, zátišie a animálne námety. Takisto prevláda  farebná nad čiernobielou fotografiou.

Sedem a pol desaťročia Retiny je svedectvom sily myšlienky, ktorú jej pri vzniku dali do vienka zakladatelia Eugen Žunko, Ivan Horváth a Ján Náhlik, no vypovedá aj o celoživotnom tvorivom úsilí členov, ktorí sa tvorbou  dokázali  presadiť na medzinárodných fórach s mnohými oceneniami a Retina sa vo fotografickom svete stala pojmom. Takéto združenie by nemohlo existovať bez tohto vnútorného myšlienkového spojiva, ale aj silných osobností, ktoré stáli na čele tohto fotoklubu, ktorý vznikol v roku 1942 pri vtedajšom Klube slovenských turistov a lyžiarov. Je obdivuhodné, že počas  75-ročnej existencie stáli na čele iba traja ľudia- 3 roky Eugen Žunko, 42 rokov Ján Náhlik  a už 30 rokov Jozef Kalka. „Je v tom podstatná časť akejsi úcty a záväzku voči predchodcom, ktorí položili základy a potom senickú fotografickú školu rozvíjali, dbali na fotografický prejav a dali jej vážnosť. Rád by som žezlo vedenia fotoklubu odovzdal, no musí byť záruka, že Retina sa bude držať svojej filozofie, zostane na ceste  vysokej miery tvorivosti jednotlivcov,  aktívneho združenia, ktoré aj v  kolektíve spolupracuje,  navzájom sa obohacuje a inšpiruje,“ zhrnul Jozef Kalka.

Retina od roku 2010 pôsobí pod súčasným zriaďovateľom Mestským kultúrnym strediskom Senica, v ktorého priestoroch sa v Mesiaci fotografie aj súčasná prezentácia uskutočňuje. Spolu s Mestom  Senica a firmou JOKA bola pripravená aj táto reprezentačná kolekcia z tvorby fotografov Retiny, ktorých na vernisáži pozdravili aj primátor Senice Branislav Grimm a prednosta Okresného úradu Vladimír Kocourek.  Výstavu v Dome kultúry si návštevníci môžu pozrieť  do 20. decembra.

bar

 

Výstava fotografií fotoklubu Retina