Fotografia - Náhlikova Senica 2018 - 1

 

Organizátori Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica a Mesto Senica vyhlasujú 58. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2018. Súťaž je otvorená širokej verejnosti – dospelým autorom i mládeži – bez tematického a žánrového obmedzenia.

 

Fotografické práce prihlásené do súťaže bude hodnotiť odborná porota v troch vekových skupinách: dospelí autori nad 21 rokov, mladí autori od 16 do 21 rokov a autori do 16 rokov. V každej vekovej skupine bude rozlíšená kategória čiernobielej fotografie, farebnej fotografie a multimediálnej (ozvučenej) prezentácie fotografií na CD (ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu), časovo ohraničenú do 3 minút. V každej skupine a kategórii budú autori najlepších fotografií ocenení vecnými cenami.

Do súťaže sa budú prijímať fotografie s najrôznejšími námetmi, vyhotovené akoukoľvek fotografickou technikou, ktoré budú spĺňať predpísané technické podmienky, avšak doteraz nepublikované a nehodnotené v predchádzajúcich ročníkoch súťaže AMFO. Fotografie ocenených a odporučených autorov postúpia do krajskej súťažnej výstavy AMFO 2018.

Verejná prezentácia tvorby autorov – regionálna výstava sa uskutoční v mesiaci marec 2018 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Záujemcovia, ktorí sa chcú prihlásiť do Náhlikovej Senice 2018, sa môžu bližšie informovať o technických podmienkach a účasti v Záhorskom osvetovom stredisku, Vajanského 19, odd. ZUČ, č. tel. 034 651 3740, www.osveta-senica.sk.

Uzávierka súťaže je 19. januára 2018.

 

Viera Juríčková, Záhorské osvetové stredisko Senica