b60w6360

 

Aj posledný adventný koncert sa uskutočnil v jezuitskom kostole – v nedeľu 17. decembra.

Tentoraz sa predstavil domáci chrámový zbor Cantamus Domino pod taktovkou Mariána Mikúša. V ich podaní si návštevníci mohli vypočuť predovšetkým koledy, ale tiež skladby velikánov svetovej hudby Ludviga van Beethovena či Wolfganga Amadea Mozarta. Zneli však i verše.
Už tradične Marián Mikúš pozýva na vystúpenia Cantamus Domino hostí. Nechýbali ani tentoraz. Na organe hral Richard Šimek, na zobcovej flaute Eva Bartošková a tiež Slavena Silvia Radó, Terézia Bartoškové, Monika Klásková a Denisa Horváthová, všetci žiaci Základnej umeleckej školy dr. Janka Blaha v Skalici.
Ani pri treťom adventnom koncerte nebolo za dverami jezuitského kostola typické predvianočné počasie, ale program chrámového zboru Cantamus Domino a jeho hostí atmosféru pred najkrajšími sviatkami roka nepochybne navodil.

 

Viac foto nájdete na FB mesta Skalica.

Zdroj: skalica.sk