2300447119694778932638184604328938358101205o

 

Rok 2017 sa celý niesol v znamení 800. výročia prvej písomnej zmienky o Skalici.

 

Už od konca roku 2016 a celého nasledujúceho sme mali pripomienku výročia na upravených autobusoch mestskej hromadnej dopravy. Nosným podujatím bol cyklus populárno-náučných a spoločenských podujatí pod názvom Putovanie Skalickou históriou. Počas nich si viacero odborníkov, dobrovoľníkov či pamätníkov pripravilo prednášky a prezentácie z mnohých oblastí. Už prvé oficiálne kultúrno-spoločenské podujatie radnice reprezentačný ples sa niesol v znamení tohto výročia. Významným príspevkom bolo vydanie knihy Mestská správa Skalice do roku 1711 autora Richarda Dršku, odborného pracovníka Záhorského múzea v Skalici. Mestská knižnica a okresný archív pre deti pripravili netradičný Deň detí – populárno-náučné dopoludnie vo františkánskej záhrade. V rámci tvorivých dielní di deti mohli vyskúšať písať brkom, vyrobiť naozajstnú pečať, mohli si otestovať svoje vedomosti z histórie Skalice a dozvedieť sa veľa zaujímavostí z histórie mesta.
 
Zaujímavým príspevkom bolo zakopanie tzv. Skrinky odkazov na ZŠ Strážnická. V školskom klube detí žiaci namaľovali niekoľko desiatok obrázkov s motívom Skalice, jej histórie a pamiatok a vložili do skrinky. Niekedy v budúcnosti si žiaci školy budú môcť pozrieť práce svojich predchodcov a ich pohľad na históriu nášho mesta.
 
Reprezentačnú výstavu špeciálne k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici pripravili viacerí odborní pracovníci múzea zo zbierkových fondov. Príspevkom k výročiu bolo aj nové podujatie oboch vinohradníckych spolkov pod názvom Festival kráľovských vín. Ďalším príspevkom k 800. výročiu bola reprezentačná výstava žiakov ZUŠ dr. Janka Blaha v Skalici pod názvom Naša Skalica. Inštalovaná bola v Galérii u františkánov. V rámci Skalických dní bola na Škarniclovej ulici otvorená expozícia kníhtlače pri príležitosti 355. výročia kníhtlače v Skalici a 800. výročia.
 
Okrem spomínaných sa uskutočnilo počas roka niekoľko ďalších menších podujatí, ktoré sa tiež niesli v duchu výročia.
Mesto Skalica sa rozhodlo nepripomenúť si toto významné výročie jedným, možno okázalým, komerčným a drahým podujatím, ale rozložiť to na 12 mesiacov, pripraviť viacej rôznorodých aktivít, ktoré by náučnou, názornou a pútavou formou pritiahli malých i veľkých Skaličanov k téme bohatej histórie nášho mesta. Myslíme si, že predchádzajúci výpočet tých najdôležitejších podujatí toto potvrdil.
 
Ďakujeme všetkým inštitúciám i jednotlivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému pripomenutiu si tohto výročia.
 
 
Zdroj: skalica.sk