Fotografia - Ľudový odev na Záhorí 2018 - 3

 

V piatok 4. mája o 17,00 hodine sprístupnilo vernisážou verejnosti Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici vo svojich priestoroch výstavu Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok.

 

Výstava mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu, vychádzajúc z historického vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. Prostredníctvom kompletných odevov inštalovaných na figurínach, jednotlivých súčiastok, textov a obrazového materiálu oboznámi návštevníka s podobami skalického, holíčskeho, šaštínskeho, senického, jablonického, moravskosvätojánskeho, malackého a plaveckého ľudového odevu v minulosti.

Panelová časť výstavy charakterizuje druhy a lokálne formy ľudového odevu na Záhorí, jednotlivé krojové komplety, rôzne krojové súčiastky a ponúka podrobnejšie informácie k vystaveným predmetom. K vystaveným exponátom zo zbierkového fondu etnológie Záhorského múzea patria okrem kompletných odevov na figurínach aj osobitne vystavené súčiastky odevov, dokumentujúce ich rôznorodosť. Kým mužský odev zastupujú najmä vesty (lajblíky), košele a kožuchy, zo ženského odevu sú to rubáše, sukne, kacabajky a čepce. Poslednú časť výstavy predstavujú fotografie dokumentujúce súčasnú podobu ženského ľudového odevu na Záhorí, ktoré skrátenou formou zachytávajú postup ich obliekania.

Výstavu otvorila RNDr. Ľubica Krištofová, riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici, prihovorili sa RNDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici a jeho odborní pracovníci, kurátori výstavy Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. a PhDr. Richard Drška. V kultúrnom programe vystúpila Spevácka skupina Bročané z Brodského s tradičnými miestnymi ľudovými piesňami.

Sprístupnená výstava potrvá do 7. júna 2018.

 

Viera Juríčková, ZOS Senica