Fotografia - AMFO 2018 - 2

 

V tomto roku realizuje Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici v poradí už 22. ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2018“, ktorého vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

 

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.

Aj tento rok do súťaže NFT za Trnavský kraj postúpilo mnoho kreatívnych autorov s rôznorodými témami. Ich celkový počet predstavuje 50 fotografov s 202 fotografickými prácami. Z toho v skupine (autori nad 21 rokov) 168 čiernobielych, farebných fotografií a 3 multimediálne prezentácie od 41 autorov. V skupine (autori od 16 do 21 rokov) 9 čiernobielych a 16 farebných fotografií od 6 autorov, v skupine (autori do 16 rokov) 1 čiernobiela a 5 farebných fotografií od 3 autorov.

Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorá mala neľahkú úlohu rozhodnúť o výsledkoch najmä III. skupiny, a napokon rozhodla udeliť diplomy, ceny a čestné uznania:

 

Skupina III. (autori nad 21 rokov) v kategórii čiernobielej fotografie

Diplom a cena:

  1. miesto: Gabriela Teplická, Jánovce
  2. miesto: Stanislav Fehér, Skalica
  3. miesto: Veronika Bahnová, Smolenice
  4. miesto: Marián Bašnák, Chtelnica
  5. miesto: Magda Vrábelová, Galanta

Čestné uznanie:

Tomáš Jurovatý, Senica

Lucia Kuklišová, Senica

Jana Petríková, Cífer

Rudolf Podolský, Senica

Ľubomír Švec, Koválovec

v kategórii farebnej fotografie:

Diplom a cena:

  1. miesto: Alexander Daniš, Cífer
  2. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica
  3. miesto: Tomáš Jurovatý, Senica
  4. miesto: Veronika Bahnová, Smolenice

Čestné uznanie:

Ján Baracka, Rakovice

Róbert Cipár, Trnava

Eliška Gáfriková, Senica

Ján Ševeček, Trnava

 

Skupina II. (autori od 16 do 21 rokov)

Diplom a cena:

Lukáš Ludva, Senica: za celú kolekciu čiernobielych a farebných fotografií

Kategória čiernobielej fotografie:

Čestné uznanie:

Lenka Janíčková, Trnava

Kitti Katona, Kostolné Kračany

Kategória farebnej fotografie:

Čestné uznanie:

Nikola Kunzová, Veľké Orvište

Lenka Janíčková, Trnava

 

Skupina I. (autori do 16 rokov) čiernobiela fotografia:

Čestné uznanie:

Filip Kalka, Koválov

Skupina I. (autori do 16 rokov) farebná fotografia:

Diplom a cena:

Janis Janák, Senica

Čestné uznanie:

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou

 

Multimediálna prezentácia

Diplom a cena bez učenia poradia:

Tomáš Bilka, Senica

Ernest Koppon, Vrbové

Milan Marônek, Trnava

 

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpil hudobník a pedagóg ZUŠ v Skalici Miroslav Buzrla, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 8. júna 2018 o 17.00 hodine v Záhorskom múzeu v Skalici.

Pre účastníkov súťaže sa konal o 15.00 hodine odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 1. júla 2018 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny, v sobotu od 10.00 do 14.00 hodiny, v nedeľu od 14.00 do 18.00 hodiny.

Tohtoročný 22. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja a COOP Jednoty Senica.

 

Viera Juríčková

ZOS Senica