Pulanich_Pulanich STK

 

Generál I. triedy. Na pleciach mali nielen výložky s hviezdami, ale aj osudy národa. Mal prestíž bojovať na území slovenských obcí

 

* 25.05.1884 (Holíč)                  + 04.01.1962 (Holíč)

 

Narodil sa v Holíči  ako syn Petra Pulanicha a Kláry rod. Bauchovej. Po gymnaziálnych štúdiách v Skalici bol dôstojníkom rakúsko-uhorskej armády už na začiatku prvej svetovej vojny v hodnosti kapitána. Bojoval v Rusku, Taliansku a po roku 1918 vstúpil do čsl armády. Od roku 1923 pôsobí v 41. pešom pluku a následne pravdepodobne odchádza do zálohy.

Po vzniku Slovenskej republiky je reaktivovaný v hodnosti plukovníka (asi 23.3.1939) a pokračuje v službe v radoch novovzniknutej Slovenskej armády, kde najskôr pôsobí vo funkcii náčelníka štábu Veliteľstva vzdušných zbraní, a následne od 27.08.1939 ako veliteľ 1. divízie “Jánošík” poľnej armády “Bernolák”. Medzitým bol v máji 1939 povýšený na generála (po reorganizácii hodností v rok 1940 generál II. triedy). Ďalej pôsobil ako veliteľ Vyššieho veliteľstva 1 a od 12.07.1941 do 25.07.1941 velil slovenským jednotkám nasadeným na východnom fronte. Následne pôsobil ako veliteľ Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Na generála I. triedy bol povýšený 1.1.1942. Od 01.01.1944 ho vo funkcii vystriedal generál Turanec.

Následne pôsobil na Ministerstve národnej obrany v Bratislave, kde 1.9.1944, spolu s generálom Čatlošom, odmietli vydať rozkaz pre Bratislavskú posádku na dobrovoľné odovzdanie zbraní nemeckým jednotkám. 31.3.1945 na rozkaz ministra národnej obrany Haššíka opúšťa Bratislavu.
Po vojne žil v Dunajskej Strede Zomrel  04. januára 1962 v Holíči ako 78 ročný a tu je aj pochovaný na mieste, kde je pomník Ernesta Duffeka, č. hrobu 0831.

 

pulanich 2

 

GENERALITA SLOVENSKÁ REPUBLIKA [1939-1945]
Příjmení PULANICH
Jméno Anton
Narozen 25. květen 1884 (Holíč)
Zemřel 4. leden 1962 (Holíč)
Generálské hodnosti generál II. třídy (17. květen 1939)
generál I. třídy (7. leden 1942)
Zastávané funkce velitel Vyššího velitelství 1 (květen 1939 – srpen 1939)
velitel 1. divise (srpen 1939 – říjen 1939)
velitel Vyššího velitelství 1 (říjen 1939 – leden 1940)velitel Velitelství pozemního vojska (srpen 1942 – leden 1944)
Prameny Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob

 

Zdroj : Pavel Proksa – osobnosti Holíča, forum.valka.cz

Foto: Archív Matica Slovenská, lidl.holic