Fotografia - AMFO 2019 - 4

 

V tomto roku realizuje Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici v poradí už 23. ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2019“, ktorého vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

 

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku. Tento rok pribudla nová kategória bez rozdielu veku, a to Cykly a seriály.

Do tohtoročného 23. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2019 postúpilo 48 autorov – fotografov Trnavského kraja s 201 fotografickými prácami. Z toho v skupine (autori nad 21 rokov) 33 čiernobielych fotografií, 62 farebných fotografií a 5 multimediálnych prezentácií od 33 autorov. V skupine (autori od 16 do 21 rokov) 1 čiernobiela a 12 farebných fotografií od 6 autorov, v skupine (autori do 16 rokov) spolu 18 čiernobielych a 13 farebných fotografií od 9 autorov. Z toho v novej kategórii Cykly a seriály bolo predložených 17 prác v počte 62 fotografií. Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.

 

 1. kategória – autori do 16 rokov

Čiernobiela fotografia

Diplom a cena:

 1. miesto: Sebastian Roy, Trnava
 2. miesto: René Filip, Senica
 3. miesto: Lea Pestún, Trnava

Čestné uznanie:

Filip Kalka, Koválov

Adam Hutta, Kúty

Maté Németh, Velké Blahovo

 

Farebná fotografia

Diplom a cena:

 1. miesto: René Filip, Senica
 2. miesto: Sebastian Roy, Senica
 3. miesto: Janis Janák, Senica

Čestné uznanie:

Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou

 

 1. kategória – autori od 16 do 21 rokov

Čiernobiela fotografia

bez ocenenia

 

Farebná fotografia

Diplom a cena:

 1. miesto: Viktória Suchánová, Trstín

 

III. kategória – autori nad 21 rokov

Čiernobiela fotografia

Diplom a cena:

 1. miesto: Vladimír Chrenko, Trnava
 2. miesto: Karol Belas, Piešťany
 3. miesto: Tomáš Bilka, Senica

Čestné uznanie:

Matúš Benian, Galanta

Ján Baracka, Rakovice

Veronika Bahnová, Smolenice

 

Farebná fotografia

Diplom a cena:

 1. miesto: Slávka Janáková, Senica
 2. miesto: Viliam Procházka, Trnava
 3. miesto: Tomáš Tóbik, Senica

Čestné uznanie:

Tomáš Bilka, Senica

Stanislav Fehér, Skalica

Csaba Szabó, Dunajská Streda

Ján Baracka, Rakovice

 

Kategória Cykly a seriály

Diplom a cena:

 1. miesto: Lucia Kuklišová, Senica
 2. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica
 3. miesto: Peter Orlický, Trnava
 4. miesto: Iveta Tóthová, Častkov

Čestné uznanie:

Veronika Bahnová, Smolenice

Balázs Szarka, Mostová

Karol Belas, Piešťany

Lenka Adamčíková Kostolanská, Trnava

Ján Hromek, Senica

 

Kategória Multimediálne prezentácie

Diplom a cena:

 1. miesto: neudelené
 2. miesto: Milan Marônek, Trnava
 3. miesto: Karol Belas, Piešťany

Čestné uznanie:

Peter Babka, Biely Kostol

Tomáš Bilka, Senica

 

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpil hudobník Marián Mikuš, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 7. júna 2019 o 17.00 hodine v Záhorskom múzeu v Skalici.

Pre účastníkov súťaže sa konal o 15.30 hodine odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 30. júna 2019 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny, v sobotu od 10.00 do 14.00 hodiny, v nedeľu od 14.00 do 18.00 hodiny.

Tohtoročný 23. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2019 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, COOP Jednoty Senica a tlačovej agentúry ghstudio.

 

Bc. Tomáš Jurovatý

ZOS Senica