ZOS SENICA_LIDE V POHYBU_03

 

V tomto roku pokračovala úspešná mnohoročná spolupráca medzi fotografmi fotoklubu pri Záhorskom osvetovom stredisku v Senici /Fotoklubu ZOS/ a fotografmi z Velkých Pavlovíc /ČR/ a okolia fotografickým workshopom pod názvom LIDÉ V POHYBU.

Prvé stretnutie spojené s teóriou a následným praktickým fotením zadanej témy sa uskutočnilo dňa 22. júna 2019 vo Velkých Pavloviciach pod vedením lektora Mgr. Petra Lančariča PhD., profesionálneho fotografa a pedagóga z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Časť fotografií z tohto dňa a ďalšie práce dvanástich zúčastnených autorov vytvorených v priebehu letných prázdnin boli zhodnotené a z nich zostavené do cyklov pripravené k tlači na výstavu. Táto druhá časť fotografického workshopu sa konala dňa 7. septembra 2019 v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Vernisáž výstavy LIDÉ V POHYBU sa konala dňa 1. novembra 2019 vo výstavnej sále Mestského úradu vo Velkých Pavloviciach /ČR/. Počas otvorenia výstavy, ktorú svojim vystúpením sprevádzala detská cimbalová muzika Palička, sa autorom a návštevníkom vernisáže prihovoril aj lektor a súčasne kurátor výstavy Mgr. Peter Lančarič PhD.: Fotografie, ktoré na tejto výstave môžeme vidieť sú momenty a situácie vyňaté z plynutia času. Človek, ľudská spoločnosť je v neustálom dynamickom pohybe. Stlačením spúšte na svojich fotoaparátoch, tak vystavujúci autori uchovávajú život, zachytávajú fyzickú premenu alebo posun v priestore. Zároveň nám svojimi fotografovanými námetmi pripomínajú aj to, že dnes sme starší ako včera a posun vpred je pre človeka prirodzený.

Na výstave sa prezentuje dvanásť autorov – šiesti z Velkých Pavlovíc a šiesti z fotoklubu ZOS Senica na celkovo päťdesiatich štyroch vystavených fotografiách.

 

Názov podujatia„Lidé v pohybu“

Miesto:                   Záhorské osvetové stredisko v Senici

Dátum konania:    1. novembra 2019 vo výstavnej sále Mestského úradu vo Velkých Pavloviciach /ČR/. Výstava je otvorená širokej verejnosti do 30. novembra 2019.

 

 

 

ZOS SENICA_LIDE V POHYBU_01

ZOS SENICA_LIDE V POHYBU_02

 

Výstavu fotografií LIDÉ V POHYBU organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici, Fotoklub pri ZOS a Mestská knižnica pod záštitou mesta Velké Pavlovice.

 

Tomáš Jurovatý

Záhorské osvetové stredisko Senica