kunovsky


Martin Orgoník Kunovský bol ľudový básnik.

Už pred 1. svetovou vojnou bol členom senického Spolku mládeže, ktorý viedol Martin Braxatoris Sládkovičov. Keď narukoval, pokúsil sa na talianskom fronte neúspešne prebehnúť k nepriateľovi. Čakal ho súd, ale ešte pred ním sa sám v bratislavských kasárňach zastrelil. Jeho zozbierané básnické práce vydal v roku 1929 Ľ. Kühn pod názvom City srdca.

Na rodnom dome Martina Orgoníka Kunovského odhalili v roku 1934 pamätnú tabuľu. Pamätná tabuľa (80 x 90 cm) bola zrealizovaná v hodonínskej firme Ferdinanda Štáblu.

 

* 28.05.1887 (Kunov)                + 17.03.1916 (Bratislava)

 

Pod vplyvom P. Blahu a M. Hodžu sa aktivizoval v polit. a osvet. práci na Záhorí, najmä v období volieb. Svoje verše publikoval od 1912 v sloven. kalendároch a časopisoch Evanjelická mládež, Národný hlásnik, Noviny mládeže, Slovenská gazdiná, Slovenský hospodár, Stráž na Sione.

Písal básne s ľúbostnými a prírodnými motívmi, o roľníckej práci a príležitostné verše národným dejateľom (P. Mudroň, M. Pietor). Na protest proti vojne sa zastrelil. Výber z jeho básní usporiadal L. Kühn a uverejnil pod názvom City srdca (1928, 1929).

 

Zdroje: Eva Fordinálová, Božena Juríčková/, Dana Janáčková, Senica dejiny mesta, http://www.pam.epocha.sk/

 

Viac čítajte: http://zahorie.sme.sk/c/8155908/ludovy-basnik-martin-orgonik-kunovsky-odisiel-pred-100-rokmi.html