eMagazin banner

 

ozahori.sk  eMagazín Záhorie o kultúre, histórii a cestovnom ruchu, a kultúrnom dedičstve.

Obsah spravodajstva je cielený nie len na domácich čitateľov, ale hlavne na návštevníkov regiónu. Jeho úlohou je podpora cestovného ruchu v regióne Záhorie, zvýšenie návštevnosti turistických cieľov a kultúrnych podujatí a zvýšenie záujmu o históriu a kultúrne dedičstvo. Formátovo sú to „Výletné noviny“, ktoré sa snažia pôsobiť osvetovo. Spravodajstvo dokresľuje život v mestách a obciach na Záhorí.