Podporovať a rozvíjať tvorivosť, estetické cítenie a fantáziu je cieľom regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica. Jej 53. ročník vyvrcholil 22. januára 2019 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici slávnostnou vernisážou, na ktorej boli vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané ocenenia najúspešnejším autorom. Pred otvorením výstavy sa priamo vo výstavných priestoroch uskutočnil odborný seminár k vystaveným umeleckým dielam.

 

Samotnej výstave predchádzala súťaž, do ktorej sa zapojilo 39 autorov z okresov Senica a Skalica s tým najlepším, čo vzniklo, čo autori v poslednom období vytvorili a ponúkli ako svoju prezentáciu. Odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, pedagóg Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Mgr. art. Peter Žúrek, pedagóg Strednej školy priemyselnej a umeleckej v Hodoníne a Mgr. art. Ľudmila Pilná, pedagogička Základnej umeleckej školy v Senici zo 147 predložených výtvarných prác vybrala na výstavu 73 a navrhla oceniť 11 autorov. Hlavnú cenu Výtvarnej Senice 2018/2019 získala Monika Sabo z Cerovej za kultivovaný kresebný a maliarsky prejav (diela Navždy spolu, Vykúpená, Hľa, človek!, Opera, Pozorovateľ, Starosta), a tak obhájila svoje vlaňajšie víťazstvo. V kategórii mladých autorov do 25 rokov odborná porota udelila čestné uznanie Brigite Vachovej z Unína za odpozorovanie všedného detailu (kresby Underwater, Experience). V najpočetnejšie zastúpenej vekovej kategórii od 25 do 60 rokov si diplom a cenu odniesli Štefánia Haramachová zo Štefanova za dielo Industrial 2 a Ľubomír Miča zo Senice za experimentálny a obrazotvorný prejav (Abstraktné obrazy č. 193 – 1, 2, 184 – 1, 2, 3, 4). V tejto kategórii boli udelené tiež štyri čestné uznania, a to Mgr. Jane Hotařovej zo Skalice za dielo Metamorfóza, Petrovi Pollákovi z Kopčian za sériu kresieb Strom, Stromy v krajine, Krajiny, Mgr. Zuzane Šmehylovej z Čárov za olej Večer pri útese a Ing. Ivanovi Vidovi zo Senice za akryl Mestský park z okna. Spomedzi 11 autorov súťažiacich v kategórii nad 60 rokov bola diplomom a cenou ocenená Mgr. Helena Minxová zo Senice za litografiu Jeseň a čestným uznaním PhDr. Štefan Zajíček zo Skalice za pastel V Trogire v Chorvátsku. V kategórii autorov so špecifickým výtvarným prejavom získal čestné uznanie za tri kolorované plastiky (Paganíny z kopaníc, Babka zlodejka, Nie nevieš) Mgr. Jozef Pavlík z Osuského. Práce ocenených autorov postúpia do krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2019 do Dunajskej Stredy.

Výtvarná Senica ponúka rozmanitý pohľad na svet, prostredníctvom výtvarného prejavu sa neprofesionálni výtvarníci snažia vypovedať niečo o živote, o svojich pocitoch, postojoch, svojich predstavách a snoch. Je na nej zastúpená maľba, kresba, drevorezba, keramika i šperky. Kurátorom výstavy je Mgr. art. Peter Žúrek. Výstavu si môžete pozrieť v dvoch výstavných sálach Záhorského osvetového strediska v Senici do 19. februára 2019 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hodiny.

Organizátorom Výtvarnej Senice je Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Za podporu pri príprave vernisáže ďakujeme Coop Jednote, SD v Senici.

 

Jaroslava Slezáková

ZOS Senica