Nový Rok je sviatok začiatku nového roka a podľa gregoriánskeho kalendára pripadá na 1. januára. V noci z 31. decembra na 1. januára svet oslavuje koniec starého a začiatok nového roka.

 

Podľa iných kalendárov pripadajú oslavy Nového roka na iné dni, napríklad židovský Nový rok, nazývaný Roš ha-šana, pripadá na september gregoriánskeho kalendára. Byzantský Nový rok sa oslavoval 1. septembra, tento dátum sa zachováva podnes ako začiatok cirkevného alebo liturgického roka v byzantskom obrade. 1. január v juliánskom kalendári, ktorý používajú niektoré pravoslávne a východné katolícke cirkvi, pripadá na 14. január podľa gregoriánskeho kalendára, preto sa niekedy 14. január označuje ako juliánsky občiansky Nový rok.

Nový rok je na Slovensku a v mnohých krajinách štátnym sviatkom.

 

Skalica kalvaria (2)

 

Najprirodzenejším začiatkom Nového roka bol oddávna zimný slnovrat, teda keď tmavá noc predávala moc svetlému dňu. Na Nový rok sa malo skoro vstávať. Verilo sa, že ten, kto by sa povaľoval dlho v posteli, by sa stal darmošľapom a lenivcom.
Hlavnou novoročnou poverou je nepochybne tá, ktorá pripomína, že tento deň má vplyv na celý začínajúci rok. Preto sa všetci snažili vyhnúť sa sporom, obyčajne si priali navzájom priania a snažili sa byť čo najlepšie naladení. Každý sa snažil mať na Nový rok niečo nové na sebe, aby bol po celý rok ako nový. Kto mal tento deň pri sebe peniaze, mal ich podľa ľudovej tradície aj po celý rok. Niekde si kvôli poisteniu peňazí po celý rok, nechávali kúsok ryby od Štedrého dňa.

Za dobré znamenie sa považovalo, ak do domu na Nový rok vstúpila mladá žena alebo dieťa. Stará žena znamenala nešťastie. Každá hospodárka si tento deň dávala obzvlášť pozor na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý rok by bol naštrbený. Cez prah sa pokladala metla a kto prišiel do domu prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto, inak by sa z neho stal nenapraviteľný leňoch a bol by k ničomu.

K novoročnému obedu sa podával uvarený prasačí rypák. Každý, kto z neho kúsok zjedol, sa nemusel obávať biedy a taktiež hovädzí vývar s krupicou, tzv. „miliónová polievka“.

 

Zdroj text: https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/novy-rok/, https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_rok

Foto autor: http://pomoravi.eu/,