.

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici a Záhorské osvetové stredisko v Senici Vás srdečne pozývajú na výstavu Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. Výstava oboznamuje návštevníkov s rodinnými zvykmi na Záhorí a v Myjave na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia súvisiacimi s narodením, svadbou a pohrebom človeka. Pozostáva z 33 banerov a 15 fotografií nainštalovaných v dvoch výstavných sálach. Záhorské múzeum v Skalici vydalo k výstave hodnotný katalóg. Kurátorkou výstavy je Mgr. Dita Andrušková, PhD. Vernisáž výstavy sa uskutoční v pondelok 6. septembra 2021 o 17,00 hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, verejnosti bude prístupná do 8. októbra 2021.

                                                                                                 Jaroslava Slezáková

                                                                                                        ZOS Senica