Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje

Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mestské kultúrne stredisko v Senici vás srdečne pozývajú v utorok 17. mája 2022 o 14.00 hodine do Domu kultúry v Senici na Súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí s názvom „Vidiečanova Habovka“. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

V súťažnej časti prehliadky sa divákom predstaví šesť sólistov spevákov, jedno spevácke duo, traja sólisti inštrumentalisti, štyri spevácke skupiny a päť ľudových hudieb z okresov Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Senica a Skalica. Pre vedúcich súťažiacich kolektívov a sólistov sa v rámci podujatia uskutoční hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

O víťazoch, ktorí postúpia na celoštátnu súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2022, rozhodne odborná porota v zložení – Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista, Mgr. Adriana Jarolínová, interpretka ľudových piesní a hlasová pedagogička, a Mgr. Michal Noga, etnomuzikológ, hudobný pedagóg a odborný pracovník pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom centre v Bratislave.

Súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa s finančnou podporou Národného osvetového centra v Bratislave a Trnavského samosprávneho kraja.

Srdečne pozývame všetkých nadšencov a priaznivcov detského hudobného folklóru! Príďte sa potešiť, povzbudiť súťažiace deti a stráviť príjemné popoludnie pri ľudovom speve a hudbe.

                                                                                          Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

                                                                                    Záhorské osvetové stredisko Senica