Pôvodom srbský rod sídliaci na hrade Venčas. Patrilo mu územie od Jesenice po Livadu. Zakladateľ rodu Pavel Bakič v roku 1526 prešiel ako turecký vazal s celou svojou rodinou na stravu Ferdinanda I. Za služby preukázané v boji proti Turkom mu cisár udeli titul baróna a Lakské panstvo. Vnuk Peter Bakič z Laku, významný vojeský veliteľ ,,turkobijec“ – slobodný pán z Holíča a Šaštína bol spoluvlastníkom Plaveckého hradu spolu s Melicharom Balassom. Peter Bakič spolu so Zuzanou Forgáčovou, vydatou Révayovou a jej manželom Františkom Révayom sídliacim na panstve Borský sv. Mikuláš sa stali hlavnými postavami romanticko-historického románu Jána Čájaka V zajatí holíčskeho zámku.

 

V krypte františkánskeho kostola sv. Jakuba v Trnave majú miesta svojho posledného odpočinku väčšinou predstavitelia rádu a ich mecenáši a priaznivci. Okrem iných je medzi nimi aj šľachtičná Zuzana Forgáčová. Krásnu Zuzanu už v pätnástich vydali za tyrana Františka Révaya zo Sklabine a Blatnice, do ktorej sa zaľúbil Révayov bratanec z matkinej strany Peter Bakič de Lak. Ten ju neskôr uniesol z Holíča k sebe na Plavecký hrad.

Zdroj: Ivan Knotek, Záhorie 2006, www.trnavskyhlas.sk/

Foto: Erb Bakičovci