Pôvodne meštianska rodina z nemeckého Augsburgu. Boli vynikajúci obchodníci a finančníci. V roku 1494 založili vlastný bankový dom. Finančným kapitálom sa podieľali na podnikaní v Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Česku, Sliezsku a Uhorsku. Roku 1495 spolu s rodinou Thurzovcov založili spoločnosť, ktorá sa postupne zmocnila ťažby rúd a výroby medi na Slovensku. Ich mediarsky podnik v Banskej Bastrici patri v rokoch 1494-1526 patril k najväčším v Európe. Pri využívaní prírodných zdrojov i ľudí boli bezohľadní. To bolo i jednou z príčin baníckych vzbúr v Uhorsku (1526). V roku 1535 získali uhorský indigenát a grófsky titul. Od roku 1528 mali v zálohu panstvo Stupava. V roku 1535 získali hrad a panstvo Červený Kameň. V rokoch 1547-1562 vlastnili panstvo Plavecký hrad. V roku 1583 získal hrad Červený Kameň gróf Miklóš Pálffy, manžel Márie Fuggerovej.

 

Rodinný podnik Fuggerovcov, v polovici 16. storočia najbohatšej a jednej z najvplyvnejších rodín sveta, pomaly ale isto upadal. Ani ďalšie generácie už nenadviazali na obchodné aktivity Jakoba a Antona, z prostriedkov, ktoré im zanechali ale stále dokázali honosne žiť.

 

Zdroj: Ivan Knotek, Záhorie 2006, http://sk.wikipedia.org

Foto: Jakob Fugger