Každodennú náročnú prácu policajtov, hasičov, lekárov, horských záchranárov, ale aj ich štvornohých pomocníkov, zachytili detskí autori vo svojich prácach zaslaných do výtvarnej súťaže „Kto nás chráni“. Súťaž s niekoľkoročnou tradíciou vyhlasuje Záhorské osvetové stredisko a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici.

Vernisáž výstavy, ktorej súčasťou bolo i vyhodnotenie sa uskutočnila v stredu, 24. mája v priestoroch Záhorského osvetového strediska.

Spomedzi všetkých prác porota vybrala a ocenila nasledujúcich autorov:

.

I. kategória – I. stupeň základných škôl

Michaela Černeková – ZŠ Komenského Senica

Oliver Ambra – ZŠ V. Paulínyho-Tótha Senica

Laura Marková – ZŠ Sobotište

.

II. kategória – II. stupeň základných škôl – nezastúpená

III. kategória – špeciálne školy

Klaudia Bojanská – Spojená škola Senica

Ariana Križánková – Spojená škola Senica

Nela Tipanová – Spojená škola Senica

.

IV. kategória – základné umelecké školy

Klára Polakovičová – ZUŠ Senica

Katarína Hašková – ZUŠ Senica

Patrícia Cebulová – ZUŠ Senica

.

Návrh na plagát

Viktória Malichová – ZŠ V. Paulínyho-Tótha Senica

Výstavu si môžete prísť pozrieť do 16. júna 2023 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hodiny.

                                                                                                 Mgr. Nina Gurínová

                                                                                   Záhorské osvetové stredisko v Senici

.