Literárny a kultúrny historik.

 

* 05.09.1915 (Skalica)               + 16.07.1984 (Hurbanovo)

 

Po skončení gymnázia v Skalici študoval slovenčinu a latinčinu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučoval na gymnáziách v Skalici, v Kežmarku, v Malackách, v Trnave, v Senici, na Jedenásťročnej strednej škole v Holíči, na Hospodárskej škole a na Pedagogickej škole v Skalici a napokon na Gymnáziu v Skalici. Počas pôsobenia v škole vyštudoval práva, dosiahol doktorát práv a r. 1953 pracoval v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
 
Po odchode do dôchodku sa venoval ešte intenzívnejšie svojej záľube, spracovaniu kultúrnej a literárnej histórie Záhoria, najmä Skalice. Prispieval do rôznych časopisov a novín, napr. do Malovaného kraja, Učiteľských novín, Katolíckych novín, Hlasu ľudu. Vo svojich článkoch a štúdiách sa zaoberal významnými slovenskými kultúrnymi pracovníkmi hlavne zo Skalice a ostatného Záhoria. Písal o P. Bajanovi, Fr. Madvovi, B. Tablicovi, J. Papánkovi, D. Lichardovi, A. Radlinskom, M. Boorovi, Jozefovi Hollom, D. Jurkovičovi, Š. Janšákovi, J. Bráneckom, G. Mallom, J. Koreszkovi a o mnohých iných osobnostiach. Opisoval dejiny skalického starobinca, dejiny gymnázia a divadla na gymnáziu jezuitov v Skalici, dejiny skalického archívu a múzea, uhorské voľby na Záhorí a iné. Všímal si tiež české kultúrne dejiny, zaoberal sa postavou J. A. Komenského a jeho vzťahom ku Skalici a českými exulantmi v Skalici. Zaujímala ho veľkomoravská doba a cyrilometodejská misia, ktorej venoval poslednú štúdiu. Bol spoluautorom publikácie Sto rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Skalici, ktorá vyšla v roku 1981. Rozsiahlejšie štúdie uverejnil v Sborníku Spolku záhorských akademikov /1942/ a v Zborníku Záhorského múzea v Skalici.
 
Často prednášal na rôznych spomienkových večeroch a seminároch Krúžku historikov a Mestskej knižnice v Skalici o kultúrnych dejinách Skalice a o významných osobnostiach. Písal a prednášal veľmi pútavo. Ku koncu života sa presťahoval do Hurbanova.

 

Autor foto, text:  Skalica 1992