Technik, fotograf, zakladateľská osobnosť Foto-skupiny Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Senici, neskôr nazvanej Retina.

 

* 16.08.1922 (Ružomberok)                  +24.08.1989 (Senica)

 

Bol neúnavným aktivistom činnosti klubu Retina. Od roku 1932 žil v Senici. Prvý fotoaparát dostal ako 10-ročný a láska k fotografii u neho prerástla do ušľachtilého koníčka, v ktorom si časom vytvoril vlastnú koncepciu obrazového prejavu. Postupom času sa jeho fotografie čoraz pravidelnejšie stávali súčasťou našich i zahraničných publikácií.
Zúčastňoval sa rôznych domácich i zahraničných fotografických súťaží. Ich výsledkom sú početné ceny a ocenenia, dlhý rad publikovaných prác v našich a zahraničných periodikách, kalendároch a p. Rozumel životu ľudí i prírode, vždy prenikal do podstaty zobrazovaného. Jeho životným krédom bola fotografia presiaknutá poctivosťou výpovede, jednoduchá, ktorej nechýba základná myšlienka. Autor príručky Fotografovanie na cestách a fotopublikácie Malé a Biele Karpaty.

 

Foto,  text: Eva Fordinálová, Božena Juríčková/, Dana Janáčková, Senica dejiny mesta