Rodák z Bukovca sa stal holíčskym evanjelickým farárom v roku 1876 a vo funkcii zotrval až do svojho odchodu do penzie v roku 1910. Bol básnikom, skladal verše náboženského charakteru. Publikoval v súdobých periodikách: Korouhev na Sionu, Stráž na Sione, Cirkevné listy a Slovenské pohľady. Pochovaný je na holíčskom cintoríne.

 

* 21.09.1852 (Bukovec)             + 18.10.1913 (Holíč)

 

Ako Duchom Božím pomazaný básnik a mimoriadne  NADANÝ  REČNÍK (Orator) uznávaný aj samotným Dr. J. M. Hurbanom. Ako evanjelický kňaz účinkoval v Holíči v rokoch 1876 až 1910.

Jeho básne sú zaregistrované v Ríznerovej Bibliografii do konca 19. storočia, ako boli uverejnené v Nedobrého „Dennici“, v Slovenských pohľadoch a Národných novinách, v Korouhvi na Sione, v Cirkevných listoch a v Stráži na Sione.

V rokoch jeho účinkovania sa v Holíči počet evanjelikov a.v. zdvojnásobil, pretože parochia sa rozprestierala od Viedne po Brno a Uherské Hradište. Na evanjelickej fare v Holíči má pamätnú dosku s výstižným označením, že to bol

„SIONSKÝ  PEVEC  a  ZLATOÚSTY  ORATOR“.

 

Text : Pavel Proksa – osobnosti Holíča

 

V meste je po ňom aj pomenovaná ulica. Pamätnú tabuľu J. J. Boorovi odhalili 5. júna 1947 na budove evanjelickej fary v Holíči pri príležitosti seniorálnej pastorálnej konferencie. Pamätná tabuľa je zo švédskej žuly, obstaral ju nitriansky seniorát. Ten na svojom konvente sa uzniesol na odhalení pamätnej tabule J. J. Boorovi už v roku 1944. Tabuľa bola zhotovená v Banskej Bystrici ešte v tom roku, ale pre pohnuté vojnové roky sa jej odhalenie oddialilo.