lbín Brunovský bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, autor výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky, predstaviteľ imaginatívneho realizmu. Pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

* 25.12.1935 (Zohor)                 + 20.01.1997 (Bratislava)

 

Akademický maliar, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagóg, Národný umelec. Narodil sa v Zohore. Absolvoval Vysokú školu  výtvarných umení v Bratislave v roku 1961 na oddelení voľnej grafiky a ilustrácie, ktoré  viedol prof. Vincent Hložník. Koncom päťdesiatych rokov sa Hložníkova škola stala známym pojmom nielen v Československu, ale i v zahraničí. Vynikal svojou umeleckou a grafickou úrovňou i humanisticky angažovanou progresivitou.

Albín Brunovský sa venoval technikám z kameňorytiny, techniky škrabanej litografie, kriedovej litografie. Od roku 1963 sa čoraz viac venoval leptu. Podľa hodnotenia odbornej kritiky patril medzi mimoriadne zjavy slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. O svoje majstrovstvo sa ako pedagóg delil so svojimi študentmi. Pôsobil na VŠMU v Bratislave od roku 1967 ako vedúci oddelenia knižnej tvorby. V roku 1985 bol vymenovaný za profesora a v tom istom roku mu bol udelený titul národný umelec.

Pri písaní biografie Albína Brunovského vzhľadom na jeho rozsiahlu činnosť chcem upriamiť čitateľa len na najvýznamnejšie etapy jeho života a diela. Ucelenú biografiu s ukážkami jeho diela spracovala a knižne vydala Ľudmila  Peterajová pod názvom Albín Brunovský (Tatran 1990). Prvým veľkým úspechom A. Brunovského bola Cena ex aequo – za lept Hudobníci, ktorú dostal na výstave VIII. Mostra internazionale di Bianco e Nero v Lugane 1964. v roku 1965 usporiadal samostatnú výstavu v Bratislave. Získal Cenu Cypriana Majerníka. Ďalšie výstavy mal v Dortmunde, Dusseldorfe, Prahe, Oberhausene.

Preslávil sa okrem iných diel aj metamorfozovanými podobami krajiny, menovite cykom Bella Italia 1-XVIII. V roku 1969 získal cenu Otrano d´ Argento v Taliansku, a Herderovú cenu vo Viedni. Ľudmila Peterajová o ňom napísala: ,,Na vrchole grafického rozmachu, keď  mu už nestačili  dimenzie jednotlivých listov, vyjadroval sa v celých cykloch. Okrem Bella Italia to bol aj cyklus litografii Fantas pána Redouxa (1968) – začína maľovať.“ (Ľ. Pererajová, Tatran 1990).

Brunovský ilustroval knihy, maľoval obrazy. Impulzom k maľovaniu bola objednávka na výzdobu interiéru. Nemaľoval na plátno (až na výnimky), ale na vzácne drevo – perzský orech, pričom využíval aj nedostatky materiálu (praskliny, spoje, suky atď.) A. Brunovský mal širokú škálu námetov. Počínajúc náboženskými cyklus Biblia (1967) cez archeologické po emocionálne. Na výstave v Bratislave (1971) svoje diela predstavil pod názvom ,,Farebné sny“. Svojej rodnej obci Zohoru venoval obraz Prechádzka Záhorím (1972).

Ľ. Peterajová v tejto spojitosti napísala: obraz Prechádzka Záhorím má prelomový význam a stojí na začiatku novej orientácie Brunovského. Záhorie, táto slovenská verzia flámskych manieristov, našlo svojho maliara. Brunovský namaľoval obraz So Zeleninou, ku ktorému v duchu starých majstrov dostával ,,čerstvé modely“

Predstava prírodného raja sa premieta do tvorby súvisiacej s rodným krajom. Prespel k tomu nesporne jeho čoraz častejší pobyt v čarovnom zákutí Záhoria v Tomkách. Tu sa zrodili námety pre jeho diela: Ďakujeme, máme sa dobre (1978), Letná predstava (1979), Brieždenie (1978), Nanebovstúpenie (1979), Záhorie – koniec leta (1977), Letná plavba na Búroch (1987)). Človek, voľne stojaci, ľudia sa objavovali takmer vo všetkých jeho dielach.

 

Ceny a vyznamenania (výber)

 • 1962: Cena Fraňa Kráľa za knihu Ibis a mesiac. Rozprávky z južných morí, Bratislava
 • 1964: Cena Ex Aequo na Bienále grafiky, Lugano (Švajčiarsko)
 • 1965: Čestné uznanie v súťaži ”Najkrajšia kniha roku 1965 v Česko-Slovensku za knihu Cervantes Saavedra de, M.: Dômyselný rytier Don Quijote. Bratislava
 • 1966: Cena na Bienále grafiky, Krakov (Poľsko)
 • 1967: Cena mesta Paríža na Bienále Mladých umelcov, Paríž (Francúzsko)
 • 1967: Zlatá plaketa na Bienále ilustrácií Bratislava za knihu Andersen, H. Ch. Malá morská panna, Bratislava
 • 1968: 1. Cena v súťaži ”Najkrajšia kniha roku 1968 v Česko-Slovensku” za knihu Hoffmann, E. T. A.: Luskáčik a myší kráľ, Bratislava
 • 1968: Cena na Bienále grafiky, Krakov (Poľsko)
 • 1969: Čestné uznanie na knižnom veľtrhu za knihu Hoffmann, E. T. A.: Luskáčik a myší kráľ, Bologna (Taliansko)
 • 1969: Cena Otranto d’Argento, Fillotrano (Taliansko)
 • 1969: Herderova cena, Viedeň (Rakúsko)
 • 1972: Čestné uznanie na súťaži ”Najkrajšia kniha roku 1972 v Česko-Slovensku” za knihu Asbjönsen, P. Ch. – Moe, J.: Tri princezné v belasej skale, Bratislava
 • 1972: Grand prix na Bienále úžitkovej grafiky, Brno (Česko)
 • 1974: Cena vydavateľstva Mladé letá za knihu: Feldek, Ľ.: Modrá kniha rozprávok, Bratislava
 • 1975: 1. Cena na Bienále Slovenskej grafiky, Banská Bystrica (Slovensko)
 • 1975: Zlatá medaila na Bienále ex libris, Marlbork (Poľsko)
 • 1976: Čestná listina H. CH. Andersena za knihu: Feldek, Ľ.: Modrá kniha rozprávok
 • 1976: Cena na súťaži Inter Graphic, Berlín (Nemecko)
 • 1977: Zlaté jablko na BIB 77’ za knihu: Bodenek, J.: Koza rohatá a jež, Bratislava
 • 1977: Cena na súťaži Footprint, Seatle (USA)
 • 1977: 1. Cena na Quadrienále malých grafických foriem, Banská Bystrica (Slovensko)
 • 1978: Cena na súťaži Inter ex libris 78’, Frederikshavn (Dánsko)
 • 1978: Čestné uznanie na Bienále grafiky, Krakov (Poľsko)
 • 1979: Medaila na Bienále Ex libris, Marlbork (Poľsko)
 • 1979: Cena na Bienále malých grafických foriem, Lódz (Poľsko)
 • 1980: Grand Prix na 8. Medzinárodnom Bienále grafiky, Krakov (Poľsko)
 • 1980: Cena na Medzinárodnom Bienále grafiky, Freechen (Nemecko)
 • 1981: Zlaté jablko na BIB 81’ za knihu: Aulnoy de, A.: Páví kráľ, Bratislava
 • 1983: Medaila na Bienále malých grafických foriem, Lódz (Poľsko)
 • 1985: 1. Cena na Bienále grafiky, Varna (Bulharsko)
 • 1986: 1. Cena na 10-tom Bienále grafiky, Krakov (Poľsko)
 • 1988: 1. Cena na medzinárodnej súťaži ex librisu Gabriele d’Annunzio, Pescara (Taliansko)
 • 1989: Cena na súťaži ”Najkrajšia kniha roku 1989 v Česko-Slovensku”
 • 1992: Cena Do Forni, Benátky (Taliansko)
 • 1995: Cena Martina Benku, Martin (Slovensko)[2]

Diela

 • Stretnutie numizmatikov
 • Dáma s klobúkom
 • Vernisáž v prírode
 • ilustrácie v Modrej knihe rozprávok
 • Československé bankovky
 • Sedem obrazov vo vstupnej sále Národnej rady Slovenskej republiky

 

Zdroj: Ivan Knotek, Záhorie 2006, www.osobnosti.sk, sk.wikipedia.org

Foto: www.galerieart.cz