S4540002

 

14. februára sa na skalickej radnici stretli starostovia a primátori obcí a miest skalického okresu na prvom rokovaní klubu v roku 2017.

V malej zasadačke ich privítal primátor Skalice Ľudovít Barát a rokovanie viedol podpredseda klubu a starosta obce Mokrý Háj Peter Pobuda. V úvode informoval kolegov o rokovaní predsedníctva a rady Združenia miest a obcí Slovenska a o chystanej legislatíve. Nosnou témou rokovania bolo školstvo. Ďalšími témami boli eurofondy a program rozvoja vidieka. Pozrite si reportáž as rozhovorom s P. Pobudom v najnovšom vydaní Skalického TV magazínu.

 

Zdroj: skalica.sk