eMagazin banner na web+fb

 

 ozahori.sk  eMagazín o kultúre, histórii a cestovnom ruchu, a kultúrnom dedičstve.

 

Obsah spravodajstva je cielený nie len na domácich čitateľov, ale hlavne na návštevníkov regiónu. Jeho úlohou je podpora cestovného ruchu v regióne, zvýšenie návštevnosti turistických cieľov a kultúrnych podujatí a zvýšenie záujmu o históriu a kultúrne dedičstvo. Formátovo sú to „Výletné noviny“, ktoré sa snažia pôsobiť osvetovo.

 

Spravodajstvo z regiónu Záhorie je pravidelne dopĺňané aj o informácie z  oblastí Bratislava región, Južná, Východná, Stredná Morava a Dolné Rakúsko a  má za úlohu prepojiť spravodajstvo v danej oblasti.