O nás

Agentúra „Tlačová a informačná kancelária Záhorie“ (ďalej len TIK Záhorie) je najväčší poskytovateľ komplexných informačných služieb v regióne Záhorie. Je moderným informačným médiom založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry.

Tlačová agentúra buduje svoje spravodajstvo na princípoch vyváženosti, plurality a objektívnosti rešpektujúc právo na informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.

Spravodajstvo tlačovej agentúry je pripravované prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti, spravodajský tím TIK je zložený z desiatok externých spolupracovníkov a dopisovateľov.

Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie o udalostiach bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu.

 

História

TIK Záhorie vznikla ako tlačová agentúra v roku 2010 s cieľom poskytovať aktuálne, vyvážené a politicky nestranné informácie z regiónu Záhorie. Agentúra od počiatku vznikala s myšlienkou, že informácie bude dodávať nielen prostredníctvom iných médií regionálnych médií, ale aj priamo, bez časového zdržania a filtrovania, občanom ktorí v regióne Záhorie žijú a pracujú.

 

Súčasnosť

TIK Záhorie dnes vystupuje nielen ako kvalitný zdroj informácií, ale aj ako tvorca individuálnych informačných riešení. Ako portál spravujeme Informačný obsah pre Združenie miest a obcí Záhorie (ďalej ZMO Záhorie) a Oblastnú Organizáciu cestovného ruchu Záhorie (ďalej OOCR Záhorie)

 

Služby

Agentúra TIK Záhorie prevádzkuje spravodajskú časť portálu ezahorie.sk

Pre ZMO Záhorie sme vytvorili prezentácie miest a obcí regiónu Záhorie v sekcii Mestá a obce, spravujeme a aktualizujeme ako jediný kompletný Kalendár podujatí v sekcii Akcie podujatie ktorého súčasťou je ak Kultúrny magazín.

Pre OOCR Záhorie sme vytvorili a ďalej aktualizujeme „Turistického sprievodcu regiónom Záhorie“ v sekcii cestovný ruch.

Agentúra TIK Záhorie spravuje jediný elektronický katalóg viac ako 4 tisíc firiem regiónu Záhorie.

Ako agentúra sa podieľame na tvorbe turistických produktov, mapových podkladov a informačných systémov. Zabezpečujeme certifikačný systém „Vitajte cyklisti“

Agentúra ďalej zabezpečuje navrhovanie, prípravu a implementácia PR stratégií spoločností, navrhovanie nových externých a interných komunikačných aktivít a riadenie ich implementácie, propagáciu a zlepšovanie imidžu, monitorovanie diania na trhu, sledovanie komunikačných aktivít, zastupovanie spoločností pred médiami a verejnosťou .

Našou misiou je byť kvalitným informačným zdrojom, ktorý poskytne úplné, rýchle, relevantné a neskreslené informácie. Chceme byť kultúrne – spoločenské, slobodné, nezávislé a nepolitické médium regiónu Záhorie. Naším cieľom je budovanie pozitívneho imidžu regiónu.