Martin Orgoník Kunovský bol ľudový básnik. Už pred 1. svetovou vojnou bol členom senického Spolku mládeže, ktorý viedol Martin Braxatoris Sládkovičov. Keď narukoval, pokúsil sa na talianskom fronte neúspešne prebehnúť k nepriateľovi. Čakal ho súd, ale ešte pred ním sa sám v bratislavských kasárňach zastrelil. Jeho zozbierané básnické práce vydal v roku 1929 Ľ. Kühn […]

Read More →

  Gustav Brom (vlast. menom Gustav Frkal) – džezový skladateľ, dirigent, spevák,zakladateľ Gustav Brom Big Bandu,ktorý v 70. rokoch 20. stor. patril medzi 10 najlepších džezových skupín na svete.   * 22.05.1921 (Veľké Leváre)                + 25.09.1995 (Brno)   Životopis Pochádzal z rodiny moravského podnikateľa. Narodil sa na Slovensku. S manželkou Mariou Gergelovou mali syna […]

Read More →

Eugen Löbl bol slovenský ekonóm a československý politik. Narodil sa v slovenskom Holíči 14. mája 1907 v židovskej obchodníckej rodine. Pred nacistickou okupáciou ušiel do Veľkej Británie. Bol národohospodárskym poradcom exilového československého ministra zahraničia Jana Masaryka. – * 14.05.1907 (Holíč)                  + 08.08.1987 (New York) – V holíčskej štátnej matrike pri zázname o narodení Eugena Löbla (14.05. 1907) […]

Read More →

Každoročne múzeá pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí otvárajú svoje dvere návštevníkom s ponukou sprievodných podujatí. Záhorské múzeum Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v sobotu 18. mája 2024 od 10.00 do 18.00 hod. Každú celú hodinu budú pripravené komentované prehliadky Stálej expozície Záhorského múzea. Vo vestibule budeme priebežne premietať filmy a pre deti bude […]

Read More →

Záhorské múzeum pripravilo výstavu Secesia zo zbierok Záhorského múzea a zberateľov, ktorá múzejnou formou približuje podoby výtvarného štýlu a život na prelome 19. a 20. storočia.  Múzeum prvý raz vystavuje po komplexnom reštaurovaní akad. sochárom Milanom Flajžíkom súbor 11 kusov nábytku navrhnutých architektom Dušanom Jurkovičom na prelome storočia pre dievčenské spálne penziónu Vesna v Brne, […]

Read More →

Chcete objaviť nové metódy výučby tém občianskej spoločnosti? Chcete vedieť, ako vysvetliť zložité témy dneška mladej generácii a študentom? Pridajte sa k nám na inšpiratívny workshop, ktorý je špeciálne určený pre učiteľov spoločenskovedných predmetov na stredných školách a staňte sa súčasťou našej vzdelávacej komunity. Workshop Výchova k občianstvu sa uskutoční 29. 5. 2024 v Trenčianskych Tepliciach a je súčasťou medzinárodnej vedeckej konferencie […]

Read More →

Záhorské osvetové stredisko v Senici sa v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne zapojilo do organizácie 2. medzinárodnej vedeckej konferencie POLITICKÉ VEDY V MODERNOM SVETE (ConfPoli2024). Spolu s našou inštitúciou na vedeckom podujatí participujú aj ďalšie partnerské pracoviská, ako napríklad Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, The European Centre of Civic Excellence, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, BRISK – Behaviorálny výskum a inovácie […]

Read More →

Výtvarníci Viera Jozéfková a Roman Macko v tomto období slávia svoje okrúhle životné jubileá 60 rokov. Pri tejto príležitosti im Záhorské osvetové stredisko v Senici pripravilo výstavu diel s príznačným názvom Jubilanti. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 7. mája 2024. Prítomných privítala riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová, autorov a ich pestrofarebnú výtvarnú tvorbu priblížila kurátorka výstavy Lujza Marečková. V hudobnom programe sa hrou na […]

Read More →

Záhorské osvetové stredisko v Senici pre Vás pripravilo odborné vzdelávanie na tému – Rizikové správanie mládeže a prevencia. Interaktívne dielne s tematikou prevencie aktuálnych sociálno-patologických javov budú vedené lektorkou doc. PhDr. Mgr. Ingrid Hupkovou, PhD., ktorá je od roku 2021 členkou Výboru pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie ako zástupkyňa Ministerstva kultúry SR. Odborné vzdelávanie bude […]

Read More →

V utorok 30. apríla 2024 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnila Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí s názvom „Vidiečanova Habovka“. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj – […]

Read More →