Technik, fotograf, zakladateľská osobnosť Foto-skupiny Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Senici, neskôr nazvanej Retina.   * 16.08.1922 (Ružomberok)                  +24.08.1989 (Senica)   Bol neúnavným aktivistom činnosti klubu Retina. Od roku 1932 žil v Senici. Prvý fotoaparát dostal ako 10-ročný a láska k fotografii u neho prerástla do ušľachtilého koníčka, v ktorom si časom vytvoril […]

Read More →

Vo dvore Záhorského osvetového strediska v Senici sa v letný podvečer 11. augusta 2023 zišli priaznivci literárneho umenia a priatelia Janky Hajdinovej, aby uviedli do života jej prvú zbierku básní nazvanú Myšlienky v haiku a v obrazoch. Hostí a všetkých prítomných na poeticko-výtvarno-hudobnom večeri privítala riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová. Janku Hajdinovú poznáme v regióne Záhoria predovšetkým ako výtvarníčku venujúcu sa maľbe, kresbe, keramike a výrobe […]

Read More →

Rodáčka z Holíča, akademická maliarka *  18. august 1922 (Holíč)                + 5 august 2023 (Bratislava) Oľga Bartošíková sa narodila 18. augusta 1922 na Posvátnej ulici v Holíči. Po základnej škole nastúpila na Gymnázium do Skalice a odtiaľ jej kroky smerovali na Akadémiu výtvarných umení do Prahy  . Umenie na ňu zapôsobilo už v detských časoch, keď navštívila prvú výstavu […]

Read More →

Keď v roku 1736 holíčske panstvo kúpil manžel Márie Terézie, František Štefan Lotrinský, fungovalo tu už rozvinuté poľnohospodárstvo, ale jeho pričinením sa výroba zmodernizovala a špecializovala. Obyvateľstvo sa zaoberalo zo živočíšnej výroby najmä chovom oviec a dobytka, z rastlinnej výroby pestovaním a spracovávaním konope. Ovce chované pôvodne na mlieko a mäso sa prešľachtili dovozmi plemenných […]

Read More →

  Ludwig Angerer  bol rakúsko-uhorský fotograf. V svojej dobe patril k najvýznamnejším viedenským fotografum spoločně s Emilom Rabendingom, Josefom Löwym a Victorom Angererom. Vo Viedni zaviedol fotografovanie na vizitkové formáty.   * 15. augusta 1827 (Malacky)     + 12. mája 1879 (Viedeň)   Ľudovít Angerer (celým menom Ludwig Maria Mauricius Angerer) sa narodil 15. augusta 1827 […]

Read More →

Centrum voľného času každoročne organizuje mestské tábory – inak tomu nebolo ani toto leto. Snahou CVČ je prostredníctvom denných táborov priniesť deťom okrem zábavy, súťaží  a hier aj možnosť ďalšieho možného trávenia voľného času mimo tábory, ukázať a sprístupniť im menej frekventované športové činnosti. Preto každý z troch táborov mal iné tematické zameranie.  V prvom – lukostreleckom tábore sa […]

Read More →

Gbelané! Kto by zo starších Gbelanov, seniorov, nepoznal túto tvár, kto by nepoznal meno Lacka Dúbrava, kto by nepoznal tohto veľmi skromného človeka, o ktorom môžeme povedať slovami básnika, „človeka s veľkým Č“. Vie sa o ňom dosť a to nielen v Gbeloch, ale i po celom Slovensku, lebo Lacka nebol iba Gbelanom, pedagógom, ale […]

Read More →

Trnava, 2. augusta 2023 – Záhorie má novú, neprehliadnuteľnú atrakciu. Vďaka jej veľkosti sa každý, kto pôjde okolo, aspoň na chvíľu opäť stane dieťaťom. Smrdácku lavičku turisti nájdu neďaleko kúpeľnej obce Smrdáky, blízko obľúbených turistických trás. Už z diaľky zaujme svojou veľkosťou. Je totiž tri metre vysoká a päť metrov široká. Ponúka skvelý výhľad na […]

Read More →

  Koncom 18. storočia sa v Stupave usadil džbankársky majster Štefan Putz, ktorý priniesol do obce znalosť výroby habánskej keramiky, spočívajúcej na výrobe technicky dokonalejšej keramiky polievanej olovnato-ciničitými polevami, označovanej aj termínom „majolika“ alebo „fajansa“. O dobré meno tejto dieľne sa postarali aj Putzovi nasledovníci – Ján Kostka a Ferdinand. V slávnej tradícii pokračoval Ferdiš […]

Read More →

  Dramatická spisovateľka, autorka básni a scénok pre deti.   * 26.07.1889 (Senica)               + 26.06.1935 (Holíč)   Narodila sa  26.07.1889 v Senici ako dcéra evanjelického správcu – učiteľa Pavla Gašpara a Irmy rodenej Štetkovej. Bola učiteľkou na Starej Turej, kde sa vydala za Petra Boora, ktorý bol vtedy evanj. farárom v blízkej Lubine. Spoluúčinkovala s ním ako dirigentka evanj. spevokolu […]

Read More →