B60W5548

 

Na skalickom katolíckom cintoríne sa malou pietnou spomienkou pripomenulo 150. výročie narodenia a 90. výročie úmrtia jednej z najvýraznejších osobností histórie nášho mesta, skalického rodáka, lekára, publicistu, politika a národného buditeľa doktora Pavla Blaha.
 
Veniec na hrob položil primátor Ľudovít Barát a pracovníci Záhorského múzea. Okrem nich sa podujatia zúčastnili viceprimátor Peter Pagáč, vnučka Prof. Eva Blahová, pravnučka Lucia Vrátilová a prednostka Okresného úradu Viera Kučerová. Muzikológ, primáš ĽH Skaličan a huslista Peter Michalovič okrem krátkej spomienky na Pavla Blaha ako neúnavného uchovávateľa ľudovej umeleckej tvorivosti zahral dve skalické ľudové piesne.

 

Zdroj: skalica.sk

 

BLAHO Pavel, MUDr. významný politický, hospodársky a osvetový pracovník