titulka_polovnici

 

V tomto roku si Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Skalica pripomína dvadsiate výročie svojho založenia. Združenie, ktoré sídli v Holíči, oslávilo okrúhle jubileum v sobotu 25. marca v priestoroch Kultúrno-osvetového centra.
 
Po príhovoroch funkcionárov jubilujúceho združenia a niektorých hostí sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení
zaslúžilým, najaktívnejším členom poľovníckych združení či zakladateľom Okresnej organizácie SPZ Skalica. Pamätnú plaketu si prevzalo trinásť osobností, nedávno zosnulému Antonovi Vašečkovi bola táto pocta udelená in memoriam. K oceneným patril aj primátor Zdenko Čambal, ktorého si jubilujúca organizácia uctila za jeho podporu poľovníctva v skalickom okrese.

Súčasťou osláv dvadsiateho výročia bola chovateľská prehliadka trofejí zveri, ulovenej v uplynulej poľovníckej sezóne v revíroch skalického okresu. Návštevníci mohli obdivovať viac ako štyristo sedemdesiat trofejí prevažne danielej, ale tiež srnčej a jelenej zveri, trofeje diviaka či líšky.
 
Aj tohto roku obohatili výstavu výtvarné práce detí základných a materských škôl okresu Skalica, tí najmenší mohli prostredníctvom prezentácie spoznať divo žijúce zvieratá i názorné ukážky vábenia.
 
Sobotňajší program spestrili ukážky sokoliarov, nechýbal predaj poľovníckych potrieb, súťaž vo varení gulášu a občerstvenie špecialitami z diviny.

Zdroj: holic.sk