OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kto pak o minulosť nedbá, ten i budúcnosť ponechá iným. ( Jonáš Záborský)

 

Výrokom Záborského sa v  Prietrži v piatok 31. marca 2017 skončil trojtýždenný kurz venovaný ľudovým tradíciám, ktorý organizovalo OZ Petrus. Cieľom podujatia bolo zvýšenie záujmu o kroj, jeho správne nosenie, ukladanie, čistenie – pranie, pomenovanie prvkov a zachovanie jeho typickej čistoty, bez pridávania cudzorodých prvkov. Organizátorky kurzu takto chcú dodržať tradičné prvky kroja, používanie pôvodných alebo veľmi podobných materiálov, vzorov a kombinácií. Hlavnou úlohou bolo získať najmä mladšie záujemkyne o kroj,  získať ich pre jeho používanie , prebudiť láska ku kroju, tradíciám, aby sa prenášala z pokolenia na pokolenie, tak ako to bolo aj v minulosti.

Na jednotlivých lekciách prešli postupne od skladania sukieň, prania rukáviec, obojkov, zásterí až po čepenie a viazanie tyrangľového ručníka. Potom si účastníčky prakticky overili poznatky správneho obliekania do kroja a vyskúšali si  začepenie nevesty. Oživením kurzu bola pieseň, ktorá sa spievala na svadbách pri čepení nevesty a ženy ju zaspievali na záver kurzu.

 

Pieseň pri čepení – pod ručníkom:

  1. Pred našíma je chodníček:/         po nem si kráčí, má černé oči, suhajíček.
  2. Cos má miuá pomysleua :/         keds pri otári, pred božskú tvári prisahaua.
  3. Nesceua sem moseua sem:/       pred oltár , dva prsty zdvihút, moseua sem.
  4. Včera byua mamičkina :/           a dneskaj, už si a dneskaj už si Janíčkova.
  5. Včera s byua čistú pannú :/       a dneskaj už si a dneskaj už si muadú ženú.
  6. včera s byua pod zeleným :/     a dneskaj už pod bíleným

 

Kurz sa účastníčkam páčil, zúčastnili sa ho v hojnom počte a dohodli sa , že budú pokračovať v zimnom období. Jeho cieľom bola aj príprava na nadviazanie dávnych tradícií obce -zorganizovať KROJOVÚ ZABAVU. V minulosti bývali krojové zábavy v Prietrži na sviatok Svätého Ducha. Po dlhšej prestávke sa táto tradícia obnoví tento rok – 10. júna 2017 . Zároveň si dovolíme pozvať všetkých milovníkov kroja, aby si prišli zatancovať v kroji pri cimbalovej hudbe.

 

20170331_193155

 

KJIR