web_slavnosti_rohoznik_2017n__002__404214443

 

Hudba, spev, tanec a sviatočná atmosféra bude dominovať v obci Rohožník, kde sa cez víkend uskutočnia Folklórne hodové slávnosti. Obec Rohožník v spolupráci s OZ Podhoran, KOCR Turizmus regiónu Bratislava a OOCR Záhorie pripravila remeselné stánky, v ktorých dostanú priestor na prezentáciu ľudoví umelci z regiónu a Farm Fest zónu, kde môžu návštevníci ochutnať gastronomickú produkciu a nakúpiť si kvalitné potraviny a výrobky.

 

„Folklórne hodové slávnosti v Rohožníku sa stali obľúbeným a vyhľadávaným podujatím obyvateľov tejto obce. Ale dôležité je povedať, že vďaka zaujímavému programu ho vyhľadáva dokonca celá oblasť Záhoria. Aj vďaku tomuto dvojdňovému podujatiu môžu návštevníci spoznávať a objavovať život ľudí v minulosti, ich múdrosť, vzťah k životu, prírode a práci,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

 

Na Folklórne hodové slávnosti v Rohožníku môžu návštevníci zavítať 12. až 13. augusta 2017. Ich hlavným poslaním je zachovávanie a prezentácia regionálneho ľudového folklórneho bohatstva, ľudových zvykov, piesní a tancov. Počas desiatich rokov svojej existencie obohatili miestnu kultúru, oživili miestny život a sprítomnili v ňom hodnoty miestnej, regionálnej, ale aj zahraničnej kultúry.

 

Víkendový program je koncipovaný tak, aby si v ňom našli to svoje všetky vekové skupiny – deti, stredná generácia i seniori. Sobota bude venovaná folklóru. Svoje umenie tento rok predvedie DFS Klnka, DH Záhorienka, Čarovné ostrohy a chýbať nebudú ani vystúpenia domácich folklórnych skupín – DFS Bazalička a Bazalienka, Spívajúci dúchodci Spiduch. Súčasťou podujatia je sedliacky dvor, ktorý je živou galériou majstrovstva ľudových remesiel. V nedeľu si na svoje príde mladšia generácia. Organizátori sa pripravili vystúpenia skupiny Borra, Martina Haricha, Samuela Tomečka, Gipsy Cave, Kochanski, S Hudbou Vesmírnou, KorbenDallas a rohožnícku vychádzajúcu detskú hviezdu Jakuba Škápiak. Deti sa zase zabavia počas show Mira Jaroša. Program finančne podporili BSK, CRH Slovensko, Ministerstva Dopravy a výstavby SR, Turizmus regiónu Bratislava a OOCR Záhorie.

 

Obec Rohožník si zároveň tento rok pripomína 620. výročie prvej písomnej zmienky a 135. výročie založenia hasičského zboru. Pavol Smolár a Marián Polakovič pri tejto príležitosti zložili pieseň o Rohožníku s názvom „Postoj chvílku, ohlédni sa…!“, ktorú v programe zaspieva Alena Rapáčová a Libor Cupala z DH Záhorienka. Dobrovoľnému hasičskému zboru Rohožník starosta obce Mgr. Peter Švaral odovzdá novú štandardu. Súčasťou podujatia bude aj vyhlásenie výsledkov grantového programu Náš Rohožník, ktorý už po siedmykrát vyhlásila obec Rohožník v spolupráci so spoločnosťou CRH Slovensko. 20 000 Eur, ktoré venovala spoločnosť CRH Slovensko, podporí 16 projektov, ktoré odbornú porotu upútali svojím jedinečným prínosom pre miestne komunity i nápadmi na skrášlenie prostredia v obci.

 

Folklórne hodové slávnosti