b60w4658

 

Konal sa v jezuitskom kostole v nedeľu 10. decembra a priniesol skutočnú predvianočnú atmosféru.
 

Postarali sa o ňu členovia zoskupenia Musica folkorica zo Strážnice.
 
Predstavili ľudové, vianočné piesne, koledy, vážnu hudbu, ale i poéziu. Muzikanti i speváci v krojoch, nádherný súzvuk hlasov, moravský vianočný folklór … to všetko prispelo k veľmi príjemnej atmosfére, ktorá vo sviatočný podvečer panovala v jezuitskom kostole. Ďakujeme všetkým za návštevu a avizujeme tretí adventný koncert, ktorý sa na tom istom mieste, v tom istom čase uskutoční v nedeľu 17. decembra. Tentoraz sa tu predstaví domáci chrámový zbor Cantamus Domino.

 

 

 

b60w3630

Piatok plný podujatí

 

V piatok 8. decembra bolo v našom meste viacero akcií, ktoré sme navštívili a zdokumentovali.
 
Najrôznejšie výrobky ručnej domácej práce prezentovali klienti Zariadenia pre seniorov a tiež ich mohli obdivovať a aj si ich kúpiť v mestskej knižnici.
 
V „penzióne“ si ich bol prezrieť viceprimátor Milan Roman, v knižnici sa k nemu pridal i primátor Ľudovít Barát. Poobede sa naplnil farský kostol sv. Michala, kde sa uskutočnila slávnostná dekanátna mariánska svätá omša. Konala sa pri príležitosti zasvätenia Dekanátu Skalica Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Dve podujatia pripravilo Záhorské múzeum. Najprv to bola vernisáž výstavy pod názvom Ľudový odeve na Záhorí – tradícia a dnešok. V podvečer sa v Dome kultúry konal tradičný predvianočný koncert múzea. Pred ním riaditeľka Viera Drahošová poinformovala návštevníkov o činnosti múzea v roku 2017. Potom sa predstavilo hudobné zoskupenie Flair ensemble s programom Čas rozjímání, čas radosti.

 

b60w3051

Začali sa Mikulášske trhy

 

6. decembra sa na námestí začali Mikulášske trhy, ktoré potrvajú do soboty.
 
V ich úvode primátor Ľudovít Barát za pomoci detí rozsvietili vianočný stromček a spolu s viceprimátorom Milanom Romanom zaželal Skaličanom príjemný advent a pokojné vianočné sviatky. Pre návštevníkov, ktorých dnes bolo neúrekom, bude až do soboty k dispozícii vyše 30 stánkov s občerstvením a rôznym sortimentom pod zub i na potešenie. Každý deň podvečer je pripravený sprievodný program.

 

Zdroj: skalica.sk