Fotografia - Kto nás chráni 2018 - 5

 

Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Senici zorganizovalo i v tomto roku detskú výtvarnú súťaž s názvom „Kto nás chráni“. Hlavnou myšlienkou súťaže je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality a iných negatívnych javov.

 

Spomedzi 192 zaslaných prác vybrala odborná porota v zložení Štefan Orth, pedagóg Základnej umeleckej školy, Vladimíra Bahnová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Stanislava Dávideková z Okresného úradu a Mária Hladká dvadsať prác na ocenenie. Autori vybraných prác si prevzali cenu a diplom 18. júna vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska.

 

Ocenení:

 

Kategória – I. stupeň základných škôl

Michal Danek – Kto nás chráni – ZŠ s MŠ Dojč

Katarína Hackel – Záchranári v akcii – I. ZŠ V. P. Tótha, Senica

Helena Jurdáková – Horská záchranná služba – ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves

Magdaléna Krbicová – Máme ťa! – III. ZŠ Sadová, Senica

Nela Machová – V pasci – ZŠ Smrdáky

Jakub Malárik – Policajná hliadka – I. ZŠ V. P. Tótha, Senica

Dominika Petrovičová – Lúpež – ZŠ Prievaly

Barbora Ravasová – Prichytený priekupník – III. ZŠ Sadová, Senica

Erik Rusňák – Kto nás chráni – II. ZŠ Komenského, Senica

 

Kategória – II. stupeň základných škôl

Adam Masarovič – Na strelnici – II. ZŠ Komenského, Senica

Adam Miko – Aj dopravné značky nás chránia – II. ZŠ Komenského, Senica

Viktória Pechová – Osvedčená pomocníčka – ZŠ s MŠ Štefanov

Timotej Vrábel – Vojaci nás chránia – II. ZŠ Komenského, Senica

 

Kategória – Základné umelecké školy

Aneta Bilčíková – Miss Polícia – ZUŠ Senica

Jelenka Lastovičková – Krádež – ZUŠ Senica

Ctibor Krušinský – Zlodej – ZUŠ Senica

Simona Kubincová – Výcvik policajných psíkov – ZUŠ Senica

Tamara Planková – Policajtka na koni – ZUŠ Senica

Jonáš Valachovič – Horskí záchranári – ZUŠ Kúty

 

Návrh na plagát

Tomáš Cigánek – Policajné auto – ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves

 

Mgr. Nina Gurínová

Záhorské osvetové stredisko v Senici