Fotografia - Čarovný odkaz Vianoc 2018 - 10

 

Vo štvrtok 13. decembra 2018 sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením detskej výtvarnej a literárnej súťaže „Čarovný odkaz Vianoc“, ktorá uzatvorila napínavé súperenie nádherných detských diel nesúcich sa v znamení Vianoc. Podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj a Záhorské osvetové stredisko Senica, s cieľom priblížiť tradície súvisiace s odkazom Adventu a Vianoc, ktorý v kultúrnom programe nápaditou formou prezentoval v podobe pásma kolied a betlehemského príbehu o Ježiškovi folklórny súbor Sadováčik pod vedením pani učiteliek Zdenky Babincovej a Renáty Hromkovej. Priestory výstavnej sály ponúkajú návštevníkom od 13. do 31. decembra 2018 jedinečný pútavý detský pohľad na sviatočný čas Vianoc, prostredníctvom ktorého v dielach malých umelcov ožívajú postavičky snehuliakov, Mikulášov, anjelikov, čertov, vynárajú sa očarujúce zasnežené krajinky plné šantiacich detí a zvieratiek, či vyčarúva sa pohoda v kruhu rodiny vôkol ozdobeného vianočného stromčeka s množstvom darčekov a rozlievajúcim sa svetlom a vôňou sviec adventných vencov.

Autori súťažili v dvoch hlavých kategóriách: výtvarnej a poeticko-prozaickej, ktoré boli ďalej rozdelené do štyroch vekových kategórií: materské školy, prvý a druhý stupeň základných škôl a špeciálne školy, pričom do súťaže deti odovzdali spolu 227 prác, z toho 200 výtvarných a 27 literárnych prác, z 26 škôl okresov Senica a Skalica. Odborná porota vybrala z veľkého množstva milých a nápaditých prác nasledujúcich 35 diel, uvedených bez určenia poradia.

 

Výtvarná kategória:

 

  1. kategória – Materské školy

Nela Blanáriková – Radostné a veselé – MŠ Senica, E. P. Komenského

Viktória Galbavá – Peklo – MŠ L. Novomeského, Senica

Lea Gašparíková – Vitaj v našej škôlke – milý Mikuláš… – MŠ Borský Mikuláš

Lesia Kovárová – Vianočné sneženie – Centrum voľného času Stonožka Senica

Simona Kubíková – Betlehemské Vianoce – MŠ Skalica, E. P. L. Svobodu

Matúš Kucharič – Vianočný strom zázrakov – MŠ Skalica, E. P. Pri potoku

Lilien Petržalová – Čarovný odkaz Vianoc – MŠ Skalica, E. P. Dr. Clementisa

Laura Puškáčová – Vianoční anjeli – MŠ Skalica, E. P. Hurbanova

Soňa Šalíková – Čarovný odkaz Vianoc – MŠ Senica, E. P. M. Bartoňa

Sofia Štorová – Tešíme sa na Vianoce – MŠ Senica, E. P. Kalinčiakova

Kristián Tóth – Moje Vianoce – MŠ Senica, E. P. Hollého

Lea Vernerová – Vianoce s nami – MŠ Senica, E. P. Kalinčiakova

Čestné uznanie: Lea Kovárová, Anna Mária Dadová – Malý princ a čarovná zima – MŠ Hlboké

Čestné uznanie: Skupinová práca – Vianočný stromček – MŠ Smrdáky

 

  1. kategória – I. stupeň základných škôl

Natália Hollá – Vianočný anjel – ZŠ Smrdáky

Lauren Klenová – Polnočný anjel – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Nikolas Kunka – Čert – ZŠ Komenského, Senica

Nikolas Matúš – V jasličkách na slame – ZŠ Sobotište

Radka Sládková – Veselé Vianoce! – ZŠ Jablonica

Filip Škodáček – Vianočná dedinka – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Katka Tlachačová – Čaro Vianoc – ZŠ Vajanského, Skalica

Kristína Vitteková – Vianoce – ZŠ Borský Mikuláš

Betka Zonová – Už prichádza – ZŠ s MŠ Cerová

Čestné uznanie: Emma Smolinská, Nina Marková – Zimné radovánky – ZŠ Šaštín-Stráže

 

III. kategória – II. stupeň základných škôl

Bibiana Réveszová – Čarovné Vianoce – ZŠ Strážnická, Skalica

Karin Ružová – Vianočná dedinka – ZŠ Borský Mikuláš

Lukáš Sova – Čas pokoja – ZŠ Komenského, Senica

 

  1. kategória – Špeciálne školy

Erik Blanárik – Anjelské pozdravenie – SŠ Senica

Dominik Danihel – Zima na vidieku – SŠ Senica

 

Poeticko-prozaická kategória:

 

  1. kategória – I. stupeň základných škôl

Karinka Vartiaková – Vianočný čas – ZŠ V. P. Tótha, Senica

 

III. kategória – II. stupeň základných škôl

Tamara Gašparová – Ten pocit… – ZŠ Borský Mikuláš

Nikol Kapsová – Veselé Vianoce – ZŠ s MŠ Dojč

Adriana Petráňová – Čaro Vianoc – ZŠ s MŠ Dojč

Viktória Vajdová – Príbeh o Karolínke – ZŠ Borský Mikuláš

Patrik Žák – Čaro Vianoc – ZŠ s MŠ Dojč

 

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

Záhorské osvetové stredisko Senica