Fotografia - Kto nás chráni 2019 - 10

 

Na záver školského roka Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Okresným policajným zborom v Senici zorganizovalo detskú výtvarnú súťaž „Kto nás chráni“. Cieľom tejto súťaže je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality, drogových závislostí a iných negatívnych javov.

 

Do súťaže sa zapojilo 82 autorov zo základných, základných umeleckých a špeciálnych škôl z okresu Senica. Porota v zložení Vladimíra Bahnová – Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici, Stanislava Dávideková – Okresný úrad v Senici a predseda poroty Štefan Orth – pedagóg základnej umeleckej školy vybrali zo všetkých prác 15 na ocenenie. Autori vybraných prác si prevzali cenu a diplom 10. júna v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

 

Ocenení:

 

  1. kategória – I. stupeň základných škôl

Beňa Oliver – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Ferenčičová Kristína – ZŠ Prievaly

Havlová Klára – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Hyžová Aneta – ZŠ Komenského, Senica

Machová Nela – ZŠ Smrdáky

Sijková Zuzana – ZŠ Čáry

 

  1. kategória – II. stupeň základných škôl

Bernátová Markéta – ZŠ V. P. Tótha, Senica

Danihelová Klaudia – ZŠ Sadová, Senica

Hamplová Sofia – ZŠ Šaštín-Stráže

Malík Lukáš – ZŠ Komenského, Senica

 

III. kategória – špeciálne školy

Burián Kristián – Spojená škola Senica

 

  1. kategória – základné umelecké školy

Beňa Marek – ZUŠ Kúty

Slováková Jasmína – ZUŠ Šaštín-Stráže

Valičeková Diana – ZUŠ Senica

 

Návrh na plagát

Nemčeková Terézia – ZUŠ Senica

 

Plagát - Kto nás chráni 2019

Mgr. Nina Gurínová

Záhorské osvetové stredisko v Senici