Fotografia - Odpadáčik alebo fantázia z odpadu 2019 - 9

 

O tom, že odpad sa dá ešte ďalej zužitkovať a nemusí skončiť v smetnej nádobe, nás presvedčili deti, ktoré sa zapojili do súťaže s názvom „Odpadáčik alebo fantázia z odpadu“. Cieľom súťaže bolo vdýchnuť už zdanlivo nepotrebným veciam nový život. Deti z materských škôl a žiaci zo základných škôl a základných špeciálnych škôl sa tejto úlohy zhostili na výbornú. Pod ich rukami vznikli z odpadového materiálu zvieratká, dekoračné predmety, divadielka, dopravné prostriedky, hrady a mnoho ďalších zaujímavých výtvorov.

 

Porota pod vedením Natálie Žúrkovej, pedagogičky Základnej umeleckej školy v Senici, vybrala zo všetkých prác spolu šestnásť, v štyroch kategóriách na ocenenie. Ocenení si prevzali cenu a diplom v stredu 13. novembra v priestoroch Záhorského osvetového strediska. Podujatie svojím kultúrnym vystúpením obohatil súbor zobcových fláut zo Základnej umeleckej školy v Senici, pod vedením vyučujúcej Zlatice Hluchej. Výstavu si môžete prísť pozrieť v pracovné dni v čase 8.00 hod. – 15.30 hod. do 30. novembra 2019 v Záhorskom osvetovom stredisku.

 

Ocenení:

 

  1. kategória – Materské školy

Fiala Peter – MŠ Senica, EP Robotnícka

Horvátová Natália – ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica

Malíková Gréta – MŠ Senica, EP Komenského

Kolektívna práca – MŠ Senica, EP Kalinčiakova

Kolektívna práca – MŠ Skalica, EP Pod Kalváriou

Kolektívna práca – MŠ Senica, Kolónia

 

  1. kategória – 0. – 4. ročník základných škôl

Kolektívna práca – ZŠ Komenského, Senica

Válková Veronika – ZŠ Jablonica

Kolektívna práca – ZŠ Smrdáky

Kolektívna práca – ZŠ Borský Mikuláš

Kolektívna práca – ZŠ Prievaly

 

III. kategória – 5. – 9. ročník základných škôl

Kolektívna práca – ZŠ Sadová, Senica

Šišková Sofia Nelly – ZŠ Strážnická, Skalica

Kolektívna práca – ZŠ Jablonica

 

  1. kategória – Špeciálne školy

Kolektívna práca ŠKD1 – Spojená škola Senica

Imani Mária Tipanová – Spojená škola Senica

 

Mgr. Nina Gurínová

Plagát - Odpadáčik alebo fantázia z odpadu 2019