ZOS SENICA_NS2020_POZVANKA

 

Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici sa v piatok 6. marca 2020 o 17,00 hod. uskutoční vernisáž 60. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby  okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2020,  ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Náhlikova Senica 2020 je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

 

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude  i vyhodnotenie  súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií. Pred vernisážou je pre účastníkov súťaže o 15.00 hod. pripravený odborný rozborový seminár, ktorého lektormi budú členovia odbornej poroty  MgA..  Judita Csáderová,  doc. MgA. Jozef Sedlák,  umeleckí fotografi a pedagógovia z Bratislavy  a Mgr. Peter Lančarič, PhD., umelecký fotograf a pedagóg z Trnavy.

 

Výstava bude sprístupnená verejnosti od 6. do 31. marca 2020  a otvorená v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,30 hod.,  vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

 

 

Tomáš Jurovatý, ZOS Senica