ZOS SENICA_AMFO 2020_POZVANKA

 

 

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom 24. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2020“. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby  – AMFO 2020.

 

Hlavným        cieľom    súťaže     je   nadobúdanie    vedomostí,    rozvíjanie  zručností a umelecko-odborný  rast jednotlivcov  a  kolektívov  prostredníctvom  poznávania,  realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená a koná sa každý rok. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

 

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia a farebná fotografia. Pre všetky tri vekové skupiny bez rozlíšenia veku  sú ďalej určené kategória multimediálna prezentácia a kategória cykly a seriály.

 

Do tohtoročného 24. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2020 postúpilo 62   autorov – fotografov Trnavského kraja s 264 fotografickými prácami. Z toho v skupine (autori nad 21 rokov) 59 čiernobielych fotografií, 76 farebných fotografi od 37 autoroví. V skupine (autori od 16 do 21 rokov) 9 čiernobielych a 10 farebných fotografií od 8 autorov, v skupine (autori do 16 rokov) spolu 14 čiernobielych a 31 farebných fotografií od 10 autorov. V kategórii Cykly a seriály bolo predložených 17 prác v počte 65 fotografií a v kategórii multimediálne prezentácie boli predložené 4 prezentácie. V tohtoročnej krajskej súťaži AMFO 2020 fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. Judita Csáderová., Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.

 

Výstava je sprístupnená verejnosti od 15. júna do 31. júla 2020 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Tohtoročný 24. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2020 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa i s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, ZONER Software a reklamnej agentúry GHSTUDIO v Senici.

 

Tomáš Jurovatý, Záhorské osvetové stredisko v Senici